ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОЕКТУ

Правила проведення Рекламно-інформаційного заходу 

«Bayer Форесто®»

І. Загальні положення

 1. Замовник інформаційного заходу: Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЙЄР» (надалі – «Замовник»). Рекламно - інформаційний захід проводиться за замовленням зацікавленої сторони Дочірнім підприємством зі 100%-ю іноземною інвестицією «Бурда-Україна» (надалі – «Виконавець») з метою інформування потенційних споживачів про споживчі властивості продукції під торговельною маркою «Foresto®»  шляхом тестування та залучення уваги до такої продукції (надалі – «Інформаційний захід»). Конкретні види продукції торговельної марки «Foresto®», кількість зразків (наборів продукції) для тестування (надалі – «Тестовий набір» або «Продукція»), визначено в п.11-12. цих Правил.
 2. Інформаційний захід не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику азартною грою.
 3. Участь в Інформаційному заході є безоплатною.
 4.  Виконавець Інформаційного заходу має право залучати третіх осіб для повної або часткової його реалізації.
 5.  Інформаційний захід проводиться на всій території України (за винятком тимчасово окупованих територій відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII та території проведення антитерористичної операції відповідно до Закону України від 2.09. 2014 року 1669-VII, виключно  з міркувань безпеки мешканців цих регіонів).
 6. Інформаційний захід  проводитиметься в один тур, розділений на три етапи, в якому беруть участь учасники, визначені відповідно до п. 8–9 цих Правил.
  1. Перший етап –  заповнення анкет-заявок на участь в Інформаційному заході (надалі – «Анкета»), з 03.02.2020 – 01.03.2020
  2. Другий етап –  тестування Наборів та обговорення результатів у соціальних мережах (див. розділ II Правил), з 16.03.2020 – 12.04.2020
  3. Третій етап – заповнення анкет в «Особистому кабінеті» учасника, з 13.04.2020 – 19.04.2020
  4. Загальний строк проведення Інформаційного заходу –  03.02.2020 – 19.04.2020
 7. Брати участь в Інформаційному заході можуть громадяни України, яким виповнилось 18 років та які проживають на території України, є зареєстрованими користувачами сайту https://naprobu.ua/ та виявили бажання ознайомитись зі споживчими властивостями  Продукції, яка тестується (надалі – «Учасники»). Обговорення результатів тестування, крім соціальних мереж  Facebook та Instagram (надалі – Соціальні мережі), відбувається на сайті https://naprobu.ua/. Заповнення Анкет для участі в Інформаційному заході здійснюється на сайті https://naprobu.ua/.
 8. Для участі в Інформаційному заході, протягом строку першого етапу Інформаційного заходу на сайті https://naprobu.ua/ необхідно заповнити Анкету, вказавши ім'я, прізвище, адресу проживання, e-mail, ім’я на форумі та посилання на профілі в Соціальних мережах.
 9. Після завершення першого етапу Інформаційного заходу комісія у складі 3 (трьох) представників Виконавця обирає Учасників, які відповідають умовам, зазначеним у п. 8 та 9 Розділу I цих Правил та першими повністю заповнили анкети. Ці Учасники зможуть ознайомитися зі споживчими властивостями продукції. Учасникам набори продукції будуть відправлені посилками службою доставки «Нова Пошта». Відправка буде здійснена на адресу проживання Учасника, зазначену останнім в Анкеті.
 10. Тестовий набір не є подарунком, не призначений для продажу та застосовується виключно для проведення тестування відповідно до умов цих  Правил та споживається в процесі використання. Загальна кількість Учасників Акції є обмеженою та не може перевищувати 50 (п’ятдесят) осіб. Кількість Учасників обмежується кількістю Тестових Наборів, загальна кількість Тестових Наборів – 50 (п’ятдесят) шт. Кожен Тестовий набір складається з: 1 продукту Замовника (нашийник «Foresto») та промо набору (Пакет, Буклет Форесто®, ручка, Плащ з лого Форесто®, Листівка Frequently Asked Questions Foresto, листівка).
 11.  У разі, якщо набори повернуться Виконавцю через неотримання їх адресатами за відсутності провини в цьому Виконавця і/або у випадках, перерахованих в розділі ІV п.5; 6 цих Правил, Виконавець не здійснює їх повторного відправлення тим же Учасникам, а надає зворотний зв'язок Виконавцю для проведення відбору нових Учасників  з-поміж претендентів, які відповідають вимогам. п.п. 8 та 9  розділу І цих Правил.
 12. Кількість Анкет від одного Учасника обмежена. Від одного Учасника приймається лише одна Анкета на участь у тестуванні.
 13. Учасниками Інформаційного заходу не можуть бути працівники Замовника та Виконавця, працівники афілійованих з ними осіб, родичі, а також працівники інших організацій, що беруть участь в організації та проведенні Інформаційного заходу.
 14. Заповнюючи Анкету на участь в Інформаційному заході, Учасник тим самим підтверджує, що ознайомлений із цими Правилами й зобов’язується дотримуватися та виконувати їх.
 15. Залишаючи коментарі на сайтах https://naprobu.ua/ та у Соціальних мережах, Учасник підтверджує, що він є автором відповідного коментаря та несе повну відповідальність за його зміст у випадку виникнення потреби визначення автора або інших претензій і вимог зі сторони третіх осіб.
 16. Учасники, чиї коментарі порушують загальноприйняті принципи моралі, мають образливий характер та форму, а також порушують норми чинного законодавства, не допускаються до подальшої участі в Інформаційному заході.
 17. Замовник та Виконавець Інформаційного заходу не несуть відповідальності за неналежне виконання Учасниками Інформаційного заходу законодавчих положень про охорону авторського права. Замовник та Виконавець залишають за собою право зняти з Інформаційного заходу, відхилити заявку та коментарі Учасника, чия розповідь порушує або може порушити авторські права третіх осіб (а саме являється частковою або копією в цілому твору третьої особи).

ІІ. Обов’язки Учасника тестування

 1. Після отримання Тестового набору Учасник зобов’язується ознайомитися з характеристиками наданими в інформаційному буклеті та упаковці продукції та підтвердити на форумі сайту https://naprobu.ua/ факт отримання Тестового набору,  початок тестування та поділитися цією новиною з друзями в соцмережах. Протягом другого етапу Інформаційного заходу кожен Учасник повинен не менше 2 (двох) разів надати змістовний та розгорнутий коментар про використання продукції на сайті https://naprobu.ua/. А також, залишити по одному відгуку на кожному із перелічених порталів,  а саме: https://rozetka.com.ua/, https://pethouse.ua/, https://www.zootovary.com/
 2. Протягом третього етапу Інформаційного заходу Учасник тестування зобов’язаний заповнити експертну анкету. При невиконанні зобов’язань, а також недотриманні термінів їх виконання, Учасник буде позбавлений можливості надалі брати участь у наступних тестуваннях порталу https://naprobu.ua/ та в будь-яких інших рекламних акціях, що проводитимуться Замовником та/або Виконавцем.

ІII. Права Замовника та Виконавця

Замовник та Виконавець мають право:

 1. Використовувати всі опубліковані Учасниками в період Інформаційного заходу тексти в будь-яких рекламних матеріалах.
 2. Змінювати правила або скасовувати проведення Інформаційного заходу не пізніше першого етапу проведення Інформаційного заходу.

ІV. Замовник та Виконавець не несуть відповідальності за:

 1. Невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками зобов’язань, пов’язаних з участю в Інформаційному заході та отриманням наборів для тестування.
 2. Неознайомлення Учасниками з Правилами проведення та умовами участі в Інформаційному заході.
 3. Неотримання від Учасників листів, дзвінків, електронних повідомлень, у тому числі за виною поштової служби, організації зв’язку, у результаті технічних проблем і (або) шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні Інформаційного заходу.
 4. Неотримання від Виконавця набору за виною служби доставки, організації зв’язку, у результаті технічних проблем і (або) шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні Інформаційного заходу.
 5. Виконавець не несе відповідальності за невірно вказані або надані Учасником відомості. У тому випадку, якщо Виконавець не може зв'язатися з Учасником за вказаними ним контактними даними й Учасник самостійно не вийшов на зв'язок з Виконавцем, Учасник втрачає право на отримання Тестового набору.
 6. Виконавець не здійснює повторну розсилку й доставку Тестових наборів у разі невірно вказаних даних Учасником або в разі відсутності Учасника за адресою, вказаною в Анкеті Учасника, отримання від Учасників неповних і (або) некоректних контактних та (або) інших відомостей, необхідних для проведення Інформаційного заходу та передачі наборів.

V. Додаткові умови

 1. Участь в Інформаційному заході автоматично означає ознайомлення та згоду Учасника з Правилами Інформаційного заходу.
 2. Беручи участь в Інформаційному заході, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден із цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений із правами, які стосуються його персональних даних, а також із тим, що заповнена реєстраційна анкета з його добровільно наданими персональними даними є згодою на їх обробку Виконавцем та/або Замовником Інформаційного заходу на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення Інформаційного заходу згідно з цими  Правилами (проведення визначення одержувачів заохочень, для підготовки статистичної інформації тощо). Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. Персональні дані Учасника Інформаційного заходу зберігаються до їх відкликання за письмовим проханням Учасника. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі в Інформаційному заході. Тестові набори, що вручаються Учасникам за результатами відбору, не видаються у грошовому еквіваленті, поверненню та обміну не підлягають.
 3. Отримавши Тестовий набір, Учасник Інформаційного заходу зобов’язаний перевірити стан посилки та продукції, що знаходиться в ній. У разі пошкоджень або недостатньої кількості продукції Учасник має оформити акт та одразу повернути посилку Виконавцю.
 4. Зовнішній вигляд продукції, що входить в Тестовий набір може відрізнятись від її зображення в рекламних матеріалах.
 5. Замовник та Виконавець залишає за собою право не вступати в переговори або інші контакти з Учасниками Інформаційного заходу.
 6. Зобов’язання Замовника та Виконавця відносно якості Тестових наборів, що вручаються Учасникам, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.
 7. З моменту отримання Тестового набору Учасником Інформаційного заходу останній несе ризик його випадкового знищення та псування або будь-які наслідки його використання Учасником.
 8. У випадку відмови Учасника від Тестового набору з будь-якої причини Замовник Інформаційного заходу залишає за собою право відповідного зменшення загальної кількості наборів без будь-якої компенсації.
 9. Після завершення Інформаційного заходу всі тексти та коментарі Учасників зберігаються та можуть бути використані Замовником та Виконавцем із рекламною метою без сплати Учасникам будь-якої нагороди за використання таких матеріалів. З моменту відправлення коментарів права на їх подальше використання переходять до Замовника та/або Виконавця з можливістю розповсюдження в усіх засобах масової інформації без обмеження в часі використання.
 10. Заповнюючи реєстраційну анкету для тестування, Учасник тим самим підтверджує, що ознайомився з Правилами проведення Рекламно-інформаційного заходу, а також правилами порталу («Публічна оферта»), згоден із ними повністю та зобов’язується дотримуватися й виконувати їх.