Користувацька угода

Адміністратори сайту naprobu.ua ( «Адміністратори») надають необмеженому колу осіб право використання сервісів сайту naprobu.ua на умовах простої  невиключної ліцензії та відповідно до положень цієї Угоди користувача, що є публічною офертою.

1. Використовувані терміни:

Портал – організована інформаційна платформа, підключена до мережі Інтернет, яка надає користувачеві різні інтерактивні сервіси в рамках цього сайту, може складатися з декількох сайтів. А також платформа, що дозволяє Користувачам висловлювати свої думки з конкретної тими й дискутувати з іншими Користувачами.

Користувач – будь-яка особа, яка будь-яким способом користується сайтом.

Зареєстрований користувач – особа, яка пройшла процес реєстрації та активації облікового запису на сайті.

Оператор – суб'єкт, який здійснює підтримку й управління сайтом.

Власник – ДП «Бурда Україна»

Партнерські сайти – сайти, з якими співпрацює Власник.

Правила – дані Правила користування сайтом naprobu.ua

Модератори, Адміністратори – особи, відповідальні за зміст сайту, які мають право робити зауваження, блокувати облікові записи користувачів і видаляти повідомлення й матеріали, опубліковані Користувачем.

Фотоальбоми – сервіс, який містить фотографії, які є власністю користувачів, або фотографії, на які ніхто не має авторських прав, крім користувача, який їх додав.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Адміністратор пропонує Користувачу використовувати Сайт на умовах, викладених у цій Користувацькій угоді.

2.2. Користувацька угода вступає в силу з моменту початку використання Користувачем будь-якої функціональної можливості, що надається Сайтом і діє безстроково.

2.3. Користувацька угода може бути змінена Адміністратором без будь-якого спеціального повідомлення користувачів у будь-який час в односторонньому порядку.

2.4. Чинна редакція цієї Угоди користувача знаходиться на Сайті за постійною адресою https://naprobu.ua/legal/

2.5. Нова редакція Правил користування вступає в силу і застосовується після її розміщення за адресою, вказаною у п. 2.4 цієї угоди, якщо інше не передбачено положеннями нової редакції.

2.6. Користувач вважається повністю і беззастережно прийняв умови Угоди у разі проходження процедури Реєстрації на Сайті як Користувач.

2.8. Користувач, який не погоджується з умовами Угоди, не має права використовувати Сайт.

2.9. У разі, якщо в Угоду були внесені зміни, з прийняттям яких Користувач не згоден, Користувач не має права далі використовувати Сайт, і зобов'язується припинити будь-яке подалі використання Сайту.

2.10. До даної Користувацької угоди та виникаючих в результаті використання Сайту відносин між Адміністратором та Користувачем застосовуються закони України.

3. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

3.1. Для реалізації можливості використання Сайту в повному обсязі, потрібна реєстрація Персонального кабінету (Профілю) Користувача.

3.2. Для цілей реєстрації Користувач зобов'язаний:

3.2.1 Надавати повну, достатню і достовірну інформацію про себе з питань, зазначених у реєстраційній формі.

3.2.2 Підтримувати реєстраційні дані в актуальному стані.

3.3. Користувачеві забороняється:

3.3.1. Надавати недостовірні реєстраційні дані.

3.3.2. Реєструвати Персональний кабінету (Профілю) від імені юридичної особи.

3.3.3. Реєструвати для себе більше одного Персонального кабінету (Профілю).

3.3.4. Адміністратор має право відмовити в реєстрації без пояснення причин або видалити/заблокувати Персональний кабінет (Профіль) Користувача у випадках недотримання умов цієї угоди.

3.3.5. Користувач самостійно визначає Логін і Пароль, при цьому Адміністратор має право встановлювати обмеження на створення Персонального кабінету (Профілю) з використанням певних логінів, а також вимоги до змісту пароля (мінімальна кількість символів, безпека).

3.3.6. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження свого Логіна та Пароля і не має право передавати ці дані третім особам.

3.3.7. У разі виявлення Користувачем активності третіх осіб з використанням Логіна і Пароля Користувача або підозрі про компрометації Логіна і Пароля Користувача, він зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністратора допомогою відправки повідомлення за URL адресою https://naprobu.ua/contact/ або написати на e-mail info@naprobu.ua

3.3.8. Дії, вчинені з використанням Логіна і Пароля Користувача передбачаються досконалими від імені Користувача поки не доведено зворотнє, за винятком випадків, коли Користувач повідомив Адміністратора Сайту про втрату конфіденційності Логіна і Пароля, згідно з пунктом 3.7 цієї угоди.

4. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Дотримуватися положень законів України, умови угоди.

4.2. Надавати повну, достатню і достовірну інформацію про себе з питань, зазначених у реєстраційній формі. Підтримувати актуальність зазначеної інформації.

4.3. Негайно інформувати Адміністратора про несанкціонованих діях третіх осіб, зазначених у п. 3.8 цієї угоди.

4.4. Утримуватися від публікації інформації або інших матеріалів, які:

4.4.1. Порочать честь, гідність чи ділову репутацію інших користувачів або третіх осіб;

4.4.3. Стосуються публікації непотрібних, малоінформативних відгуків.

4.4.4.  Містять відгуки без точної назви об'єкта (не зазначена модель товару, виробник, адреса закладу і т.п.), або про декілька об'єктів одразу.

 4.4.5. Містять пропаганду шахрайства, , заробітку в мережі, політичних і релігійних поглядів, будь-які відгуки про заборонені препарати, товари інтим-магазинів, об'єктів фанатизму (спортивні клуби, співаки і т.д.), зброю (за винятком спортивного і для самооборони), а  також лайка і образи.

4.4.6.Містять фото і зображення, які не мають інформаційної цінності, або в неприйнятному вигляді (розмиті, перевернуті, дрібні і т.п.), або шокуючого характеру;

4.4.7. Оффтоп, дублювання, реклама, а також неактуальна або вводить в оману інформація.

4.4.8. Містять порнографію і матеріали тільки для дорослих, до яких в тому числі відносяться зображення: майже або повністю оголених людей, людей у ​​прозорому або відвертому одязі, людей в непристойних  позах, а також груди, сідниці або промежину крупним планом.

4.4.9. Містять заклики до насильства, пропагують дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною та іншими ознаками;

4.4.10. Порушують інтелектуальні права Користувачів або третіх осіб;

4.4.11. Будь-яким іншим чином порушують закони України або норми міжнародного права.

4.4.12.Користувач зобов’язаний утримуватися від розміщення посилань на ресурси в інформаційно-телекомунікаційних мережах, що містять інформацію або матеріали, зазначені в п. 4.4 цієї угоди.

4.5. При виявленні інформації або матеріалів, зазначених у п. 4.4 цього договору,користувач повинен негайно повідомити про це Адміністратора  за допомогою відправки повідомлення за URL адресою https://naprobu.ua/contact/ або написати на e-mail info@naprobu.ua

4.6. Надати відповідь і необхідні матеріали протягом 30 днів на запит Адміністратора для перевірки достовірності опублікованої інформації та дотримання умов цієї угоди шляхом надіслання повідомлення за URL адресою https://naprobu.ua/contact/ або написати на e-mail info@naprobu.ua

4.7. Усунути відповідні порушення протягом 30 днів з моменту надходження вимоги та повідомити про це Адміністратора допомогою відправки повідомлення за URL адресою https://naprobu.ua/contact/ або написати на e-mail info@naprobu.ua

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА

5.1. Користувач не має права розміщувати будь-яким чином на Сайті матеріали, що містять неправомірно використанні результати інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації третіх осіб (плагіат, використання фото, відео або текстових матеріалів, що порушують авторське право.)

5.2. При опублікуванні на Сайті результатів інтелектуальної діяльності, включаючи тексти (відгуки),фото, відео  зображення, Користувач гарантує, що він є їх добросовісним правовласником, , він надає Власнику виключну ліцензію на їх використання, як самостійно або передавши третім особам, шляхом відтворення (копіювання), переробку (зміна, в т. ч. шляхом модерації), доведення до загального відома та використання іншими способами для цілей роботи Сайту на весь термін дії виняткового права на результат інтелектуальної діяльності без яких-небудь територіальних чи інших просторових обмежень та компенсацій.

Видалення або блокування облікового запису Користувачем самостійно або Адміністратором не означає припинення дії виключної ліцензії, що надається Користувачем Адміністратору.

5.3. Адміністратор має право блокувати, переміщати і видаляти без попередження:

5.3.1 Повідомлення та інші матеріали Користувача, що містить інформацію, поширення якої порушує норми закону України;

5.3.2. Повідомлення та інші матеріали Користувача, що містять плагіат, використання фото, відео або текстових матеріалів, що порушують авторське право;

5.3.3. Облікові записи Користувачів, що порушують інтелектуальні права Адміністратора інших Користувачів або третіх осіб.

5.4. Адміністратор надає Користувачеві просту невиключну ліцензію на право використання Сайту і творів, розміщених Адміністратором на сайті за допомогою відтворення (копіювання) і доведення до загального відома з обов'язковим зазначенням джерела у вигляді активного гіперпосилання.

5.5. Користувач не має права декомпілювати, дизасемблювати, будь-яким чином модифікувати код елементів Сайту і/або необхідних для функціонування Сайту сервісів.

6. ВИНАГОРОДА КОРИСТУВАЧІВ

Рейтинг — це відображення твоєї активності на сайті. За кожну дію тобі нараховуються бали. Переглянути їх кількість можна у Персональному кабінеті.

Бали нараховуються за виконання наступних умов:

 • Реєстрація - 50,
 • Авторизація - 1,
 • Приєднання 1 соцмережі - 20,
 • Приєднання пошти - 20,
 • Запрошення друга за посиланням - 25,
 • Шерінг проекту - 20,
 • Шерінг свого відгуку - 15,
 • Написання відгуку - 20,
 • Коментар - 5,
 • Додавання відео до свого відгуку - 30,
 • Додавання фото до свого відгуку - 10.

6.1. Автори Відгуків отримують винагороду за кожен відгук та коментар при виконанні всіх умов відображених на сторінці «Офіційні правила проекту», що знаходяться на сторінці проекту.

6.2. Відгук має містити не менше 500 символів (враховуються тільки російські, українські, латинські букви і цифри).

6.3. Відгук має бути написано на основі особистого досвіду, зображення і відео з відгуку мають бути зроблені особисто Користувачем.

8.ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. Користувач використовує функціонал Сайту на свій страх і ризик. Весь функціонал надається «як є» без будь-яких явних або неявних гарантій.

8.2. Користувач гарантує, що Відгуки є продуктом творчої праці Користувача і не містять результатів інтелектуальної діяльності третіх осіб.

8.3. Адміністратор не гарантує, що працездатність Сайту буде здійснюватися безперервно, без затримок, збоїв і вся надана інформація буде відображатися достовірно. Збереження інформації не гарантується.

8.4. Адміністратор не гарантує доступність, точність або достовірність відомостей, розміщених на Сайті, або на сторонніх ресурсах, посилання на які присутні на Сайті.

8.5. Адміністратор ні за яких обставин не може нести відповідальність за утримання та негативні наслідки використання (в тому числі перегляду, збереження веб-сторінок) сторонніх ресурсів, посилання на які присутні на Сайті.

8.6. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, в тому числі упущену вигоду, втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний у зв'язку з використанням Сайту, вмісту Сайту або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ з допомогою Сайту.

8.7. Адміністратор приймає всі заходи для дотримання прав на результати інтелектуальної діяльності третіх осіб, разом з тим, оскільки Сайт допускає наявність контенту, то оперативне видалення інформації або матеріалів, що порушують інтелектуальні чи інші права може бути ускладнене.

8.8. На вимогу правовласників результатів інтелектуальної діяльності або засобів індивідуалізації, неправомірно розміщені або іншим чином використаних на Сайті, а також за власною ініціативою за наявності відомостей про порушення інтелектуальних прав, Адміністратор негайно видаляє розміщені Користувачами матеріали, що містять зазначені об'єкти інтелектуальних прав.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Користувач має право:

9.1.1. Використовувати Сайт та матеріали у межах наданих цією угодою повноважень.

9.1.2. Розміщувати на сторінках Сайту інформацію і матеріали, що не суперечить умовам цієї угоди і законам України.

9.2. Користувачеві заборонено:

9.2.1 Втручатися в роботу Сайту з метою порушення його нормального функціонування.

9.2.2 Здійснювати масові розсилки повідомлень іншим Користувачам.

9.2.3 Розміщувати на сторінках Сайту інформацію, зазначену у п. 4.4 цього договору.

9.2.4 Використовувати Сайт та матеріали, розміщені на Сайті, поза наданих цією угодою повноважень або поза рамками функціоналу, для якого він призначений.

9.2.5 Незаконно збирати і обробляти персональні дані інших Користувачів.

9.2.6 Використовувати розміщені на Сайті Відгуки, в тому числі, шляхом опублікування Відгуків на інших сайтах в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет», надавати третім особам право користування Відгуків.

9.3. Після завершення Інформаційного заходу на Сайті всі тексти/коментарі/фото/відео  Користувачів зберігаються та можуть бути використані Власником із рекламною або іншою комерційною метою без сплати Користувачам будь-якої нагороди за використання таких матеріалів. З моменту відправлення текстів/коментарів/фото/відео всі матеріальні авторські права на їх подальше використання, переходять до Власника з можливістю їх подальшої передачі  Замовнику інформаційного заходу, а також розповсюдження в усіх засобах масової інформації без обмеження в часі використання.

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1. Користувач висловлює свою згоду на обробку Адміністратора (і уповноваженими Адміністратором особам) його персональних даних, наданих Користувачем при реєстрації, а також персональних даних, розміщених Користувачем самостійно в будь-якій частині Сайту, включаючи піддомени.

10.2. Користувач висловлює свою згоду на обробку персональних даних в цілях:

10.2.1 надання персональної (таргетованої) реклами Користувачеві.

10.2.2 надання повної, точної і достовірної інформації про Відгуки Користувачів.

10.2.3 забезпечення можливості зв'язку Користувачів і вирішення спірних ситуацій між постачальниками товарів / послуг та їх споживачами.

10.3. Обробка персональних даних Користувача здійснюється у відповідності з законом України і в цілях виконання зобов'язань Адміністратора перед Користувачами стосовно використання Сайту і його функціоналу.

10.4. Публікуючи в будь-якому розділі Сайту інформацію, яка містить персональні дані Користувача, Користувач висловлює згоду на її обробку всіма способами, передбаченими законом України (включаючи, але не обмежуючись такими способами як збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних) Адміністратора, а також усвідомлює, що зазначена інформація в подальшому може бути поширена іншими Користувачами, пошуковими системами, автоматичними системами збору даних та іншими сервісами незалежно від волі Адміністратора.

10.5. Адміністратор має право запросити у Користувача дані про його прізвища, імені та по батькові, а також про місце роботи виключно для встановлення особи Користувача і перевірки достовірності поданої інформації.

10.6. Адміністратор приймає всі можливі заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу третіх осіб.

11. ЗГОДУ НА ОТРИМАННЯ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

11.1.Користувач висловлює свою згоду на отримання рекламних повідомлень за допомогою електронних повідомлень на вказаний Користувачем e-mail при реєстрації.

11.2.  Користувач має право відмовитися від отримання рекламних повідомлень за допомогою електронних повідомлень.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1.  Визнання судом окремої частини цієї угоди недійсною або яка підлягає виконанню не тягне недійсності інших положень Угоди.

12.2.  Спори між сторонами підлягають вирішенню в претензійному порядку.

12.3.  Термін відповіді на претензію сторони не може перевищувати 30 робочих днів.  При відсутності відповіді протягом 30 робочих днів, рахуючи від першого робочого дня, наступного за датою подання претензії за київським часом, претензійний порядок вважається дотриманий.

12.4.  У разі неможливості вирішення спору в претензійному порядку, суперечка підлягає розгляду в суді за місцем знаходження Адміністратора.