Правила проекта

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

проведення тестування

(надалі – “Правила”)

 

1. Замовником тестування є Приватне акціонерне товариство «Лантманнен Акса», (надалі – «Замовник»).

Виконавцем тестування є Дочірнє підприємство з 100-% іноземною інвестицією «БУРДА-УКРАЇНА (надалі – «Виконавець»)

2. Виконавець тестування має право залучати третіх осіб для повної або часткової реалізації проведення тестування.

3. Тестування проводиться з метою проведення маркетингового дослідження з визначення розуміння споживачами переваг / недоліків продукції, що випускається під ТМ «АХА», емоційного ставлення споживачів до продукту шляхом проведення моніторингу думок споживачів за результатами тестування продукції безпосередньо відібраними респондентами шляхом її споживання.

4. Тестування стосується продукції, що випускається під ТМ «АХА», а саме (надалі – “Продукція”)

5. Територія проведення тестування – територія України.

6. Загальний строк проведення тестування – з 18.06.2018 р. до 13.08.2018 р. Тестування  проводитиметься в три етапи.

6.1. Перший етап:

- у період з 18.06.2018 р. до 02.07.2018 р. – заповнення анкет-заявок бажаючими прийняти участь у тестуванні;

- у період з 03.07.2018 р. до 06.07.2018 р. – Виконавцем визначається 250 учасників тестування в порядку, визначеному п. 11 Правил, та надсилається їм продукція для проведення тестування.

6.2. Другий етап:

-  у період з 09.07.2018 р. по 30.07.2018 р. відбувається безпосереднє тестування Продукції відібраними учасниками тестування.

6.3. Третій етап:

-  у період з 30.07.2018 р. по13.08.2018 р., за результатами тестування, учасники вносять відомості про отримані результати в підсумкову анкету, яка буде доступною для заповнення  в «Профілі» учасника тестування на сайті http://na-proby.com/.

7. Для проведення тестування кожен з учасників отримає по одному з 250 наборів. Кожен такий набір для тестування складається з:

  • АХА HАRMONY. Кукурудзяні пластівці з висівками і яблучним соком, 270 г.  – 1 шт.
  • АХА HАRMONY. Вівсяні подушечки, 200 г.  –1 шт.
  • AXA Muesli Crispy/GRANOLA з шоколадом та горіхами, 375 г. – 1 шт.
  • AXA Muesli Crispy/GRANOLA з фруктами та горіхами, 375 г. – 1 шт.
  • AXA Muesli Crispy/GRANOLA з журавлиною та насінням льону «Екзотик», 375 г. - 1 шт.
  • AXA Premium. Вівсяна каша з чорницею, 40 г – 3 шт. 
  • Інформаційний буклет – 1 шт.

8. Учасник тестування  автоматично втрачає набуте ним право на участь у тестуванні  без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

- якщо учасника тестування визнано порушником цих Правил до моменту вручення йому набору для тестування;

- якщо учасник тестування у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належного йому набору у будь-який зручний спосіб, з незалежних від Виконавця причин;

- якщо учасник тестування не належить до категорії осіб, вказаних в пп. 9.1. і 9.2. даних Правил;

- якщо учасник тестування заявив про свою відмову від отримання набору для тестування;

- у разі неможливості ідентифікувати учасника тестування;

- у разі неналежного виконання умов даних Правил.

9. Умови Тестування є наступними.

9.1. Брати участь у тестуванні можуть повнолітні дієздатні громадяни України, які постійно  проживають на території України (за винятком тимчасово окупованих територій України виключно з міркувань безпеки жителів цих регіонів).

9.2. Заявки на участь у тестуванні приймаються лише від зареєстрованих користувачів сайту www.na-proby.com, які заповнили усі графи у «Профілі». Користувачам, які проходили реєстрацію раніше серпня 2016 року, рекомендовано переглянути розділ «Профіль» та переконатися, що вся надана інформація вірна, та при потребі заповнити анкетні дані.

9.3. Для того, щоб взяти участь у тестуванні, користувачеві необхідно заповнити анкету на участь у тестуванні на сайті www.na-proby.com, вказати ім'я, прізвище, адресу проживання, e-mail, ім’я на форумі та посилання на профілі в соціальних мережах.

9.4. Після завершення прийому анкет, експертна комісія у складі 3-х представників  Виконавця обирає необхідну кількість учасників для кожного конкретного тестування за цільовою аудиторією, заданою Замовником (за критеріями: вік, географія проживання та соціальна активність). Учасникам тестові набори направляються посилками, службою доставки «Нова пошта». Витрати за доставку несе Замовник.

9.5. Кількість анкет, що приймається від одного учасника, складає одну анкету на участь у тестуванні.

9.6. Учасниками тестування не можуть бути працівники Замовника та Виконавця, афілійовані з ними особи, родичі, а також працівники інших організацій, що приймають участь в організації та проведенні тестування.

9.7. Залишаючи коментарі на сайті www.na-proby.com та у соціальних мережах, учасник підтверджує, що він є автором відповідного коментаря та несе повну відповідальність за його достовірність та зміст у випадку виникнення потреби визначення автора або інших претензій та вимог зі сторони третіх осіб.

9.8. Учасники, чиї коментарі порушують загальноприйняті принципи моралі, мають образливий характер та форму, а також порушують норми чинного законодавства, не допускаються до участі в тестуванні.

9.9. Замовник та Виконавець тестування не несуть відповідальність за неналежне виконання учасниками тестування положень законодавства про охорону авторського права. Замовник та Виконавець залишають за собою право зняти з тестування, відхилити заявку та коментарі учасника, чий коментар порушує або може порушити авторські права третіх осіб (а саме: є частковою копією, або копією в цілому, твору третьої особи).

9.10. Майнові права інтелектуальної власності на коментарі, інші твори учасників тестування належать Замовнику.

9.11. Умовою участі у Правилах тестування та отримання тестового набору є передача майнових прав інтелектуальної власності на коментарі, інші твори учасників тестування Замовнику та Виконавцю.

9.11. Виконавець тестування не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність учасників тестування.

10. Кожен учасник тестування має наступні обов’язки.

10.1. Учасник, після отримання набору для проведення тестування Продукції, зобов’язується ознайомитися з інструкціями щодо участі в тестуванні та з характеристиками продукції, що надані в інформаційному буклеті. Після цього кожен учасник має підтвердити на сайті www.na-proby.com факт отримання Продукції та початок тестування, та поділитися цією новиною з друзями у соцмережах. За період проведення тестування  кожен учасник повинен не менше трьох разів надати змістовний та розгорнутий коментар про використання Продукції на сайті www.na-proby.com.

10.2. Учасник тестування зобов’язаний заповнити експертну анкету. При невиконанні цих Правил, а також недотримання термінів їх виконання, учасник буде позбавлений можливості надалі брати участь у наступних тестуваннях порталу www.na-proby.com.

10.3. Заповнюючи реєстраційну анкету для тестування, учасник тим самим підтверджує надання права на використання персональних даних, передачу майнових прав інтелектуальної власності Замовнику та Виконавцю, а також, що ознайомився з правилами порталу www.na-proby.com (публічної оферти) згоден з ними повністю та зобов’язується дотримуватися і виконувати їх.

10.4. Учасники тестування  під час участі в проведенні тестування зобов’язуються:

-  дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

-  дотримуватися правил сайту www.na-proby.com та соціальних мереж;

-  вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

-  свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам тестування.

11. Замовник та Виконавець має наступні права.

11.1. Виконавець і Замовник мають право використовувати усі опубліковані учасниками в період тестування тексти у будь-яких рекламних матеріалах без додаткового узгодження з учасником.

11.2. Змінювати правила або скасовувати проведення тестування на першому етапі проведення тестування.

12. Ані Замовник, ані Виконавець, не несе відповідальності за наступне.

12.1. Невиконання (несвоєчасне виконання) учасниками зобов’язань, пов’язаних з участю в тестуванні та отриманням наборів для тестування.

12.2. Не ознайомлення Учасників з Правилами проведення та умовами участі в Тестування.

12.3. Неотримання від учасників листів, дзвінків, факсимільних та (або) електронних повідомлень, у тому числі за виною поштової служби, організації зв’язку, у результаті технічних проблем та (або) шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні тестування.

12.4. Отримання від учасників тестування неповних та (або) некоректних контактних та (або) інших відомостей, необхідних для проведення тестування та передачі наборів для тестування.

12.5. Дії третіх осіб.

13. Замовник та Виконавець звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань, вказаних в умовах Правил, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин, що не залежать від волі Замовника та/або Виконавця, що перешкоджає виконанню Замовником та Виконавцем своїх зобов’язань на умовах, передбачених чинним законодавством.

14. Участь у тестуванні автоматично означає ознайомлення учасника з умовами проведення тестування та згоду з ними.

15. Беручи участь в тестуванні, кожен учасник тестування свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Виконавцем на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення тестування згідно з офіційними правилами (для підготовки статистичної інформації тощо). Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем самостійно, або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. Персональні дані учасника тестування  зберігаються до їх відкликання за письмовим проханням учасника. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних, учасник не допускається до подальшої участі у тестуванні. Набори для тестування, що вручаються учасникам за результатами відбору, не видаються у грошовому еквіваленті, поверненню та обміну не підлягають.

16. Отримавши набір для тестування, учасник тестування зобов’язаний перевірити стан посилки та Продукції, що знаходиться в ній. У разі пошкоджень або недостатньої кількості Продукції, учасник має негайно повідомити про це Виконавця.

17. Зовнішній вигляд продукції може відрізнятись від її зображення у рекламних матеріалах.

18. Замовник та Виконавець залишає за собою право не вступати у письмові переговори або інші контакти з учасниками тестування.

19. Зобов’язання Замовника та Виконавця відносно якості наборів для тестування, що надаються учасникам, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.

20. З моменту отримання набору для тестування учасником тестування, останній несе ризик його випадкового знищення та псування.

21. У випадку відмови учасника від набору для тестування з будь-якої причини, Замовник тестування залишає за собою право відповідного зменшення загальної кількості наборів без будь-якої компенсації.

22. Після завершення тестування усі тексти та коментарі учасників зберігаються та можуть бути використані Виконавцем та Замовником з будь-якою метою без сплати Учасникам будь-якої нагороди за використання таких матеріалів. З моменту відправлення коментарів права на подальше використання тексту переходять до Замовника з можливістю розповсюдження у всіх засобах масової інформації світу без обмеження у часі використання.