ПРАВИЛА ПРОЕКТУ

Правила Заходу рекламного характеру  ««Молочко для волосся» Здоровий Блиск від NIVEA» 

(далі-   «Інформаційний захід»):

 1. Замовником Інформаційного заходу є ТОВ «Байєрсдорф Україна», адреса: 04073 м. Київ, вул. проспектСтепана Бандери28А, літера Г, надалі - «Замовник».
 2. Виконавцем Інформаційного заходу є Дочірнє підприємство зі 100-% іноземною інвестицією «Бурда-Україна», адреса: 03124, м. Київ, вул. Радищева, буд. 10/14, корпус 3, літера "Ю", надалі - «Виконавець». Виконавець Інформаційного заходу має право залучати третіх осіб для повної або часткової реалізації Інформаційного заходу.
 3. Інформаційний захід проводиться за замовленням ТОВ «Байєрсдорф Україна» з метою інформування потенційних споживачів про споживчі властивості продукції торговельної марки NIVEA, шляхом тестування та залучення уваги до нової продукції, а саме: Шампунь-догляд «Молочко для волосся» NIVEA та Бальзам-догляд «Молочко для волосся» Здоровий Блиск NIVEA (надалі – «Продукція»).
 4. Інформаційний захід не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику, азартною грою.
 5. Участь в Інформаційному заході  є безоплатною.

II Територія проведення Інформаційного заходу: Інформаційний захід проводиться на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території та населених пунктів Донецької та Луганської областей, які входять до зони бойових дій.

III Строки проведення Інформаційного заходу

 1. Загальний строк проведення Інформаційного заходу– з 14.11.2018 р. по 08.01.2019 р.

Інформаційний захід  проводитиметься в один тур, розділений на три етапи.

 1. Перший етап: у період з 14.11.2018 р. до 28.11.2018 р. - заповнення анкет-заявок бажаючими взяти участь у тестуванні Продукції. 30.11.2018 р. Виконавцем визначається 300 (триста) Учасників тестування в порядку, визначеному в п. 7 розділу IV Правил, які отримають набір Продукції.
 2. Другий етап: у період з 08.12.2018 р. до 22.12.2018 р. проводиться тестування Продукції разом з обговоренням на сайті www.na-proby.com та у соціальних мережах.
 3. Третій етап:у період з 22.12.2018 р. до 08.01.2019 рза результатами тестування Учасники вносять відомості в анкету, яка буде доступною в «Особистому кабінеті» на сайті  www.na-proby.com та оцінюють якість Продукції.

IV Фонд продуктів для проведення тестування

 1. До фонду продуктів для тестуваннявходять 300 наборів Продукції (надалі – «Набір»), до  складу кожного з яких входять:
  • Шампунь-догляд «Молочко для волосся»Здоровий БлискNIVEA, 250 мл – 1 шт.
  • Бальзам-догляд «Молочко для волосся» Здоровий Блиск NIVEA, 200 мл – 1 шт.

Кількість Наборів обмежена і визначається вищезазначеною кількістю.

V Умови Інформаційного заходу

 1. Брати участь у Інформаційному заході можуть особи жіночої статі від 18 років - громадяни України, які проживають на території України, є зареєстрованими користувачами сайту www.na-proby.comта виявили бажання ознайомитись з споживчими властивостями Продукції.
 2. Для того, щоб взяти участь у Інформаційному заході, необхідно, протягом строку Першого етапу Інформаційного заходу,  заповнити реєстраційну анкету на участь у тестуванні на сайті www.na-proby.com, вказати ім'я, прізвище, адресу проживання, e-mail, ім’я на форумі та посилання на профілі в соціальних мережах.
 3. Після завершення Першого етапу Інформаційного заходу, комісія у складі 3-х представників  Виконавця обирає 300 (триста) Учасників, які відповідають умовам, зазначеним у пункті 1 цього розділу та першими повністю заповнили анкети. Ці Учасники зможуть ознайомитися із споживчими властивостями Продукції. Учасникам Набори будуть відправлені посилками, службою доставки Нова пошта. Відправка буде здійснена на відділення служби доставки, зазначені Учасниками в анкетах.
 4. Кількість анкет від одного Учасника обмежена. Від одного Учасника приймається лише одна анкета на участь у тестуванні.
 5. Учасниками Інформаційного заходу не можуть бути працівники Замовника та Виконавця, афілійовані з ними особи, родичами, а також працівниками інших організацій, що приймають участь в організації та проведенні Інформаційного заходу.
 6. Заповнюючи реєстраційну анкету для тестування, Учасник тим самим підтверджує, що ознайомлений з цими правилами, та зобов’язується дотримуватися і виконувати їх.
 7. Залишаючи коментарі на сайті www.na-proby.com та у соціальних мережах, Учасник підтверджує, що він є автором відповідного коментаря та  несе повну відповідальність за його зміст у випадку виникнення потреби визначення автора або інших претензій та вимог зі сторони третіх осіб.
 8. Учасники, чиї коментарі порушують загальноприйняті принципи моралі, мають образливий характер та форму, а також порушують норми чинного законодавства, не допускаються до участі в Інформаційному заході.
 9. Замовник та Виконавець Інформаційного заходу не несуть відповідальність за неналежне виконання Учасниками Інформаційного заходу законодавчих положень про охорону авторського права. Замовник та Виконавець залишають за собою право зняти з Інформаційного заходу, відхилити заявку та коментарі Учасника, чия розповідь порушує або може порушити авторські права третіх осіб (а саме являється частковою, або копією в цілому, твору третьої особи).
 10. Майнові права інтелектуальної власності на коментарі, інші твори Учасників Інформаційного заходу належать Замовнику.

VI   Обов’язки Учасника тестування

 1. Учасник, після отримання Набору для проведення тестування продукції, зобов’язується ознайомитися з характеристиками Продукції, що надані в інформаційному буклеті та на упакуванні Продукції. Після чого кожен Учасник має підтвердити на форумі на сайті www.na-proby.comфакт отримання Набору та початок тестування, та поділитися цією новиною з друзями у соцмережах. Протягом Другого етапу Інформаційного заходу  кожен Учасник повинен не менше трьох разів надати змістовний та розгорнутий коментар про використання продукції на сайті www.na-proby.com.
 2. Протягом Третього етапу Інформаційного заходу Учасник тестування зобов’язаний заповнити експертну анкету. При невиконанні зобов’язань, а також недотримання термінів їх виконання, Учасник буде позбавлений можливості надалі брати участь у наступних тестуваннях порталу www.na-proby.comта у будь-яких Акціях, що проводяться Замовником та/або Організатором Акції .

VII Права Замовника та Виконавця

Замовник та Виконавець мають право:

 1. Використовувати усі опубліковані Учасниками в період Інформаційного заходу тексти у будь-яких рекламних матеріалах.
 2. Змінювати правила або скасовувати проведення Інформаційного заходу на першому етапі проведення проекту.

VIII   Замовник та Виконавець не несуть відповідальності за:

 1. Невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками зобов’язань, пов’язаних з участю в Інформаційному заході та отриманням Наборів для тестування.
  1. Не ознайомлення Учасників з цими Правилами проведення та умовами участі в Інформаційному заході.
  2. Неотримання від Учасників листів, дзвінків, факсимільних та (або) електронних повідомлень, у тому числі за виною поштової служби, організації зв’язку, у результаті технічних проблем та (або) шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні Інформаційного заходу.
  3. Неотримання від Виконавця Набору за виною поштової служби, організації зв’язку, у результаті технічних проблем та (або) шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні Проекту.
  4. Отримання від Учасників неповних та (або) некоректних контактних та (або) інших відомостей, необхідних для проведення Проекту та передачі наборів.
  5. Внаслідок протиправних дій  третіх осіб.

IX   Форс-мажор

 1. Замовник та Виконавець звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань, вказаних в умовах, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин, що не залежать від волі сторін, що перешкоджає виконанню Замовником та Виконавцем своїх зобов’язань за умовами, що включають нормативні акти будь-якогорівня.

X   Додаткові умови

 1. Участь у Інформаційному заході автоматично означає ознайомлення та згоду Учасника з Умовами.
 2. Беручи участь в Інформаційному заході, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що заповнена реєстраційна анкета з його добровільно наданими персональними даними є згодою на їх обробку Виконавцем Інформаційного заходу на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення Інформаційного заходу згідно з цими  правилами (проведення визначення одержувачів заохочень, для підготовки статистичної інформації тощо). Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем самостійно, або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. Персональні дані Учасника Інформаційного заходу зберігаються до їх відкликання за письмовим проханням Учасника. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Інформаційному заході. Набори для тестування, що вручаються Учасникам за результатами відбору, не видаються у грошовому еквіваленті, поверненню та обміну не підлягають.
 3. Отримавши Набір для тестування, Учасник Інформаційного заходу зобов’язаний перевірити стан посилки та Продукції, що знаходиться в ній. У разі пошкоджень або недостатньої кількості Продукції, Учасник має оформити акт та одразу повернути посилку Виконавцю.
 4. Зовнішній вигляд Продукції може відрізнятись від її зображення у рекламних матеріалах.
 5. Замовник та Виконавець залишає за собою право не вступати у переговори або інші контакти з Учасниками Інформаційного заходу.
 6. Зобов’язання Замовника та Виконавця відносно якості наборів для тестування, що вручаються Учасникам, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.
 7. З моменту отримання Набору для тестування Учасником Інформаційного заходу, останній несе ризик його випадкового знищення та псування.
 8. У випадку відмови Учасника від набору для тестування з будь-якої причини, Замовник Інформаційного заходу залишає за собою право відповідного зменшення загальної кількості Наборів без будь-якої компенсації.
 9. Після завершення Інформаційного заходу усі тексти та коментарі Учасників зберігаються та можуть бути використані Замовником та Виконавцем з рекламною метою без сплати Учасникам будь-якої нагороди за використання таких матеріалів. З моменту відправлення коментарів права на подальше використання тексту переходять до Замовника та Виконавця з можливістю розповсюдження у всіх засобах масової інформації без обмеження у часі використання.