ПРАВИЛА ПРОЕКТУ

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА PARODONTAX

 проведення тестування

(далі Правила)

 

1. Замовником тестування є товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛАКСОСМІТКЛАЙН ХЕЛСКЕР ЮКРЕЙН Т.О.В.», надалі «Замовник», адреса : 02152, м. Київ, пр-т Павла Тичини, 1-В.

2. Виконавцем тестування є Дочірнє підприємство «Бурда-Україна», адреса: 03680, м. Київ, вул. Радищева 10/14 тел.(044) 490 83 63, надалі «Виконавець».

3. Виконавець тестування має право залучати третіх осіб для повної або часткової реалізації проведення тестування.

4.  Тестування проводиться з метою проведення маркетингового дослідження з визначення розуміння споживачами переваг/недоліків продукції, що випускається під ТМ «Parodontax», емоційного ставлення споживачів до продукту шляхом проведення моніторингу думок споживачів за результатами тестування продукції безпосередньо відібраними респондентами шляхом її використання.

5. Участь  у тестуванні не передбачає здійснення оплати з боку Учасників тестування.

I.     Територія проведення Тестування  – Тестування проводиться на території України

(за винятком тимчасово окупованих територій в межах, що визначені чинним законодавством Українита крім території України, тимчасово непідконтрольній українській владі.),

II.    Строки проведення Тестування продукції:

III.  Загальний строк проведення Тестування  – з 11.03.2019р. до 29.04.2019р.

Тестування  проводитиметься в три етапи.

Перший етап: у період з 11.03.2019р. до 25.03.2019р. .  - заповнення анкет-заявок бажаючими прийняти участь у тестуванні.

27.03.2019р. . Виконавцемвизначається 200 Учасниківтестування в порядку, визначеному цимиПравилами.

28.03.2019 – 31.03.2019 р. р.  Виконавець здійснює відправку Тестових наборів ТМ «Paradontax» Учасникам Тестування для проведення тестування.

Другий етап: у період з 01.04.2019р. по 15.04.2019р. . відбувається безпосереднє тестування продукції Учасниками проекту.

Третій етап: За результатами тестування Учасники вносять відомості про отримані результати в підсумкову анкету в період з 15.04.2019 р. по 29.04.2019р., яка буде доступною для заповнення  в «Кабінеті» (підрозділ "Проекти") Учасника тестування на сайті http://na-proby.com/

 

IV.    Набори продукції для проведення тестування

6.   Набори продукції для проведення тестування загальною кількістю 200  наборів продукції:

- 200 наборів для тестування для 200 (двохсот) Учасників тестування (із розрахунку один набір для кожного Учасника тестування).

Кожен набір для тестування складається з:

Тестового набору ТМ «Parodontax»: кожен набір містить одну упаковку зубної пасти ТМ «Parodontax» (75 мл)та одну зубну щітку ТМ «Parodontax».

Тестовий набір не є подарунком, не призначений для продажу та є матеріалом, який застосовується виключно для проведення дослідження за визначеною цими Правилами методикою і споживається в процесі використання. 

7.   Учасник Тестування автоматично втрачає набуте ним право на участь у тестуванні  без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

·  якщо Учасника Тестування визнано порушником цих Правил до моменту вручення йому набору для тестування;

·  якщо Учасник Тестування у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належного йому набору у будь-який зручний спосіб, з не залежних від Виконавця причин;

·  якщо Учасник Тестування  не належить до категорії осіб, вказаних в. п. 1-2 розділу V даних Правил;

· якщо Учасник Тестування заявив про свою відмову від отримання набору для тестування;

·  у разі надання Учасником Тестування чужих даних: паспорта громадянина України та/або картки фізичної особи – платника податків, що належать іншій особі;

·  у разі неможливості ідентифікувати Учасника Тестування;

·  у разі неналежного виконання умов даних Правил.

 

V.   Умови Тестування:

1. Брати участь у Тестуванні можуть повнолітні дієздатні громадяни України, які постійно  проживають на території України (за винятком тимчасово окупованих територій України виключно з міркувань безпеки жителів цих регіонів).Загальна кількість Учасників тестування є обмеженою та не може перевищувати 200 (двісті) осіб. Кількість Учасників обмежується кількістю Тестових Наборів.

Заявки приймаються лише від зареєстрованих користувачів сайту www.na-proby.com, які заповнили усі графи у «Профілі». Користувачам, які проходили реєстрацію раніше серпня 2016 року, рекомендовано переглянути розділ «Профіль» та переконатися, що вся надана інформація вірна, та при потребі заповнити анкетні дані.

2. Для того, щоб взяти участь у Тестуванні, необхідно заповнити анкету на участь у тестуванні на сайті www.na-proby.com, вказати ім'я, прізвище, номер відповідного відділення ТОВ «Нова Пошта», e-mail, ім’я на сайтіта посилання на профілі в соціальних мережах.

3. Після завершення прийому анкет, комісія у складі 3-х представників Виконавця обирає необхідну кількість Учасників тестування для кожного конкретного тестування за цільовою аудиторією, заданою Замовником (за критеріями: вік, географія проживання та соціальна активність).

Про отримання права на отримання Тестового Набору Виконавець повідомляє Учасників тестування по електронній адресі вказаній Учасником у Анкеті шляхом направлення Запрошення  до участі в Тестуванні.

Учасникам тестування тестові набори будуть відправлені службою доставки «Нова пошта» на відділення отримувача.

4. Кількість анкет від одного Учасника обмежена. Від одного Учасника приймається лише одна анкета на участь у тестуванні.

5. Учасниками Тестування не можуть бути працівники Замовника та Виконавця, їх родичі, афілійовані  особи Замовника та Виконавця, а також працівники інших організацій, що приймають участь в організації та проведенні Тестування.

6. Залишаючи коментарі на сайті www.na-proby.com та у соціальних мережах, Учасник тестування підтверджує, що він є автором відповідного коментаря/ фотографії (зображення), всі виключні майнові права на які належать Учаснику або передані Учаснику,та несе повну відповідальність за його достовірність, дотримання прав третіх осібта зміст у випадку виникнення потреби визначення автора або інших претензій та вимог зі сторони третіх осіб.

У разі, якщо на фотографії (зображенні) є зображення інших фізичних осіб (окрім самого Учасника), Учасник тестування гарантує наявність згоди від таких повнолітніх осіб або законних представників неповнолітніх та малолітніх осіб, на розміщення фото із зображенням таких осіб відповідно до цих Правил. Учасник гарантує, що має належні законні та всі необхідні підстави й повноваження, які дозволяють Учаснику використання зображення малолітніх та неповнолітніх осіб (діти від 0 до 18 років) на фотографії (зображенні), та на розміщення фотографії (зображення) у відкритому доступі в мережі Інтернет, і що таке використання здійснюється Учасником при повному дотриманні прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб, на основі відповідних положень Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, іншого законодавства України з питань захисту прав дітей, особистих немайнових прав фізичних осіб тощо.

7. Учасники, чиї коментарі/ фотографії (зображення)порушують загальноприйняті принципи моралі, мають образливий характер та форму, сексуальний характер, містять елементи порнографії; містятьсцени насилля та примушування, а також вандалізму; пропагуютьнездоровий спосіб життя, зокрема куріння, вживання алкоголю (зокрема й пива та алкогольних коктейлів), наркотиків й інших психотропних речовин, принижують честь і гідність громадян та/або певних груп громадян, зокрема й на релігійному ґрунті,зображення/імітацію державних символів (герб, прапор) будь-яких держав/ невизнаних держав/ республік тощо, будь-яких угруповань/об’єднань/ партій/ організацій тощо, а також порушують норми чинного законодавства, не допускаються до участі в Тестуванні.

8. Замовник та Виконавець Тестування не несуть відповідальність за неналежне виконання Учасниками Тестування законодавчих положень про охорону авторського права, захист прав третіх осіб, тощо. Замовник та Виконавець залишають за собою право зняти з Тестування,відхилити заявку та коментарі Учасника, чия розповідь порушує або може порушити авторські правата/або інші праватретіх осіб (а саме: являється частковою, або копією в цілому, твору третьої особи).У таких випадках рішення Замовника та/або Виконавця Тестування є остаточним.

9. Учасники тестування погоджуються, що всі виключні майнові права інтелектуальної власності на коментарі, інші твори Учасників Тестування, що опубліковані такими Учасниками у зв’язку із участю в Тестуванні в рамках цих Правил, належать Виконавцю.Якщо Замовнику / Виконавцю будуть пред'явлені претензії або позови пов’язані із використанням таких коментарів / фотографій (зображень), Учасники Тестування, що розмістили такі коментарі / фотографії (зображення), зобов'язані вирішити такі претензії і позови самостійно і за свій рахунок, а в разі якщо Замовникові / Виконавцеві будуть заподіяні збитки – відшкодувати Замовнику/Виконавцеві всі заподіяні збитки і витрати.

10. Виконавець Тестування  не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Тестування.

 

VI.   Обов’язки Учасника тестування

11. Учасник, після отримання набору для проведення Тестування продукції, зобов’язується ознайомитися з інструкціями щодо участі в Тестуванні та з характеристиками продукції, що надані в інформаційній листівці та / або на сайті www.na-proby.com. Після чого кожен Учасник має підтвердити на сайті www.na-proby.com факт отримання продукції та початок тестування, а також має можливість поділитися цією новиною з друзями у соцмережах. За період проведення Тестування кожен Учасник/ повинен надати один змістовний та розгорнутий коментар про використання продукції на сайті www.na-proby.com, також, кожен Учасник тестування повинен залишити по одному відгуку на двох сайтах зі списку (право вибору майданчиків за Учасником):

- https://makeup.com.ua/product/493421/

- https://parfums.ua/product/zubnaya-pasta-ekstra-svezhest-kompleksnaya-zashita-parodontax

- https://rozetka.com.ua/paradontax_5054563040213/p49368878/

У разі, якщо коментар Учасника містить зображення (фотографію) інших фізичних осіб (окрім самого Учасника), Учасник Тестування гарантує наявність згоди від таких повнолітніх осіб або законних представників неповнолітніх та малолітніх осіб, на розміщення зображень (фотографій) таких осіб у відкритому доступі на відповідному сайті. Учасник гарантує, що має належні законні та всі необхідні підстави й повноваження, які дозволяють Учаснику використання зображення малолітніх та неповнолітніх осіб (діти від 0 до 18 років) на зображенні (фотографії), та на розміщення фотографії у відкритому доступі на відповідному сайті, і що таке використання здійснюється Учасником при повному дотриманні прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб, на основі відповідних положень Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, іншого законодавства України з питань захисту прав дітей, особистих немайнових прав фізичних осіб тощо

12. Учасник тестування зобов’язаний заповнити експертну анкету, яка знаходиться в кабінеті (підрозділ проекту) Учасника Тестування на сайті www.na-proby.com. При невиконанні зобов’язань, а також недотримання термінів їх виконання, зазначених в розділах V-VI, та інших положеннях цих Правил, Учасник буде позбавлений можливості надалі брати участь у наступних тестуваннях порталу www.na-proby.com.

13. Заповнюючи реєстраційну анкету для тестування, Учасник тим самим підтверджує, що ознайомився з правилами порталу («Публічна оферта»), згоден з ними повністю та зобов’язується дотримуватися і виконувати їх.

14.  Учасники Тестування під час участі в проведенні тестування зобов’язуються:

·  дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

·  дотримуватися правил сайту www.na-proby.com та соціальних мереж;

·  вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

· свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Тестування;

 

VII.   Права Замовника та Виконавця

Замовник та Виконавець мають право:

15. Виконавець/ Замовникмає право використовувати усі опубліковані Учасниками в період Тестування тексти/ фотографіїу будь-яких рекламних матеріалах без додаткового узгодження з Учасником.

16. Змінювати правила або скасовувати проведення Тестування на першому етапі проведення тестування.

VIII   Замовник та Виконавець не несуть відповідальності за:

17. Невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками зобов’язань, пов’язаних з участю в Тестуванніта отриманням наборів для тестування.

18. Не ознайомлення Учасників з Правилами проведення та умовами участі в Тестування.

19. Неотримання від Учасників листів, дзвінків, факсимільних та (або) електронних повідомлень, у тому числі з винипоштової служби, організації зв’язку, у результаті технічних проблем та (або) шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні Тестування.

20. Неотримання від Виконавця тестового набору з вини поштової служби, організації зв’язку, у результаті технічних проблем та (або) шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні Тестування.

21. Отримання від Учасників неповних та (або) некоректних контактних та (або) інших відомостей, необхідних для проведення Тестування та передачі наборів.

22. Дії третіх осіб.

 

IX.   Форс-мажор

23. Замовник та Виконавець звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань, вказаних в умовах, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин, що не залежать від волі сторін, що перешкоджає виконанню Замовником та Виконавцем своїх зобов’язань, в тому числістихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, які діють на території проведення Тестування, хакерських атак та їх наслідків, якість послуг служб доставки та зв’язку, тощо.

 

X.  Додаткові умови

24. Участь у Тестуванні автоматично означає ознайомлення Учасника з Умовами проведення тестування та згоду з ними.

25. Беручи участь в Тестуванні кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Виконавцем Тестування на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення Тестування згідно з офіційними правилами (для підготовки статистичної інформації тощо).

Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем самостійно, або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. Персональні дані Учасника Тестування зберігаються до їх відкликання за письмовим проханням Учасникатестування. Приймаючи умови даних Правил, Учасники тестування тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних (в тому числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем без отримання додаткового, окрім визначеного в цих Правилах, дозволу на здійснення такої обробки) з метою використання Виконавцем доки не мине потреба визначена цими Правилами. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Тестуванні. Учасники підтверджують своє повне розуміння та необхідну поінформованість щодо мети обробки інформації, що надається. Обробка персональних даних здійснюється Виконавцем з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.

26. Набори для тестування, що вручаються Учасникам за результатами відбору, не видаються у грошовому еквіваленті, поверненню та обміну не підлягають.

27. Отримавши набір для тестування, Учасник Тестування зобов’язаний перевірити у місці видачістан посилки та продукції, що знаходиться в ній. У разі пошкоджень або недостатньої кількості продукції, Учасник має оформити акт та одразу повернути посилку Виконавцю.

28.Зовнішній вигляд продукції може відрізнятись від її зображення у рекламних матеріалах.

29. Замовник та Виконавець залишає за собою право не вступати у письмові переговори або інші контакти з Учасниками тестування.

30.Зобов’язання Замовника та Виконавця відносно якості наборів для тестування, що надаються Учасникам, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.

31. З моменту отримання набору для тестування Учасником тестування, останній несе ризик його випадкового знищення та псування.

32. У випадку відмови Учасника від набору для тестування з будь-якої причини, Замовник Тестування залишає за собою право відповідного зменшення загальної кількості наборів без будь-якої компенсації.

33.Після завершення Тестування усі тексти та коментарі Учасників зберігаються та можуть бути використані Виконавцем з будь-якою метою без сплати Учасникам будь-якої нагороди за використання таких матеріалів. З моменту відправлення коментарів права на подальше використання тексту переходять до Виконавця з можливістю розповсюдження у всіх засобах масової інформації без обмеження у часі використання.

34. Якщо будь-яке положення цих Правил Тестування буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Правил, рішення щодо Правил приймається Замовником/Виконавцем.

35. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даного Тестування не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Замовником/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Тестування, Замовник / Виконавець може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово призупинити проведення Тестування або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником тестування, оплачується таким Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом відповідного виконавця даної послуги. Всі Учасники тестування самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в тестування (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про тестування, отриманням прав на фотографії / зображення / тощо).

Замовник/Виконавець Тестування не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників.

36. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Тестуванні кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.