Правила проекта

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

Рекламної акції «Пилесос Kärcher VC 3 Premium» (далі Правила)

 

1. Замовником Рекламної акції є ТОВ «Керхер» надалі «Замовник», адреса: вул.Петропавлівська, 4, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київськаобл., 08130.

2. Виконавцем Рекламної акціїє Дочірнє підприємство «Бурда-Україна», адреса: 01033,     м. Київ, вул. Володимирська, 101, тел.(044) 490 83 63, надалі «Виконавець».

3. Виконавець  Рекламної акції має право залучати третіх осіб для повної або часткової реалізації Рекламної акції.

4. Рекламна акція проводиться з метою інформування потенційних споживачів про споживчі властивості продукції під ТМ Kärcher, шляхом тестування та залучення уваги до нової продукції. Рекламна акція  не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику, азартною грою. Рекламна акція  не має на меті отримання прибутку.

II     Територія проведення Рекламної акції – Україна*.

III    Строки проведення Рекламної акції

5. Загальний строк проведення Рекламної акції – з 12.09.2016 р. по 30.10.2016 р.. Рекламна акція проводитиметься в один тур, розділений на три етапи.

6. Перший етап: у період з 12.09.2016 р. до 25.09.2016 р. - заповнення анкет-заявок бажаючими прийняти участь у тестуванні.

26.09.2016 р. Виконавцем визначається 10 Учасників тестування в порядку, визначеному в п. 11 Правил, та надсилається їм продукція для тестування.

7. Другий етап: у період з 03.10.2016 р. до 24.10.2016 р. проводиться тестування продукції разом з обговоренням на форумі www.na-proby.comта у соціальних мережах.

8. Третій етап:у період з17.10.2016 р. до 24.10.2016 р. за результатами тестування Учасники вносять відомості в експертну анкету, яка буде розіслана на e-mail користувачів та оцінюють якість продукції.

IV    Набори для проведення тестування

9. -10наборів продукції  для 10 Учасників тестування.

В набір входять:

1) Пилесос Kärcher VC 3 Premium

2) Буклет експерта

3) Журнал «Лиза»

4) Журнал «Отдохни»

5) Додаткова угода про участь у тестуванні

V   Умови Рекламної акції

10. Брати участь у Рекламній акції можуть громадяни України, які досягли 18-річного віку та проживають на території України.

11. Для того, щоб взяти участь у Рекламній акції, необхідно заповнити анкету на участь у тестуванні на сайті www.na-proby.com, вказати ім'я, прізвище, адресу проживання, e-mail, ім’я на форумі та посилання на профілі в соціальних мережах.

12. Після завершення прийому анкет, експертна комісія у складі 3-х представників  Виконавця обирає необхідну кількість Учасників для кожного конкретного проекту методом випадкового вибору за цільовою аудиторією, заданою Замовником (за критеріями: вік, географія проживання та соціальна активність). Учасникам тестові набори будуть відправлені посилками, службою доставки Нова пошта.

13. Заявки приймаються лише від зареєстрованих користувачів сайту www.na-proby.com, які заповнили усі графи у «Персональному кабінеті». Користувачам, які проходили реєстрацію раніше грудня 2013 року, рекомендовано переглянути розділ «Персональний кабінет» та переконатися, що вся надана інформація вірна, та при потребі заповнити анкетні дані.

14. Кількість анкет від одного Учасника обмежена. Від одного Учасника приймається лише одна анкета на участь у тестуванні.

15. Учасниками Рекламної акції не можуть бути працівники Замовника та Виконавця, афілійовані з ними особи, родичами, а також працівниками інших організацій, що приймають участь в організації та проведенні Рекламної акції.

16. Залишаючи коментарі на сайті www.na-proby.comта у соціальних мережах, Учасник підтверджує, що він є автором відповідного коментаря та  несе повну відповідальність за його зміст у випадку виникнення потреби визначення автора або інших претензій та вимог зі сторони третіх осіб.

17. Учасники, чиї коментарі порушують загальноприйняті принципи моралі, мають образливий характер та форму, а також порушують норми чинного законодавства, не допускаються до участі в Рекламної Акції.

18. Замовник та Виконавець Рекламної акції не несуть відповідальність за неналежне виконання Учасниками Рекламної акції законодавчих положень про охорону авторського права. Замовник та Виконавець залишають за собою право зняти з Рекламної акції, відхилити заявку та коментарі Учасника, чия розповідь порушує або може порушити авторські права третіх осіб (а саме являється частковою, або копією в цілому, твору третьої особи).

19. Майнові права інтелектуальної власності на коментарі, інші твори Учасників Рекламної акції належать Замовнику.

VI   Обов’язки Учасника тестування: 

1. Заповнюючи реєстраційну анкету, кожен Учасник таким чином підтверджує свою згоду на покупку техніки за унікальною ціною - 1049, 70 з ПДВ.

2. Протягом періоду тестування 03.10.2016 р. до 24.10.2016 р. учасник повинен не менше трьох разів надати розгорнутий відгук про надану техніку поділитись ним у своєму профілі в соціальтній мережі.

3.  Протягом періоду тестування 03.10.2016 р. до 24.10.2016 р. учасник повинен створити фотоколаж та відео огляд техніки, які в відображали роботу техніки в дії.

4. Учасник тестування зобов’язаний заповнити експертну анкету у період з17.10.2016 р. до 24.10. 2016 р. При невиконанні зобов’язань, а також недотримання термінів їх  виконання, Учасник буде позбавлений можливості надалі брати участь у наступних тестуваннях порталу www.na-proby.com.

5. Учасник проекту набуває право власності на мультициклонний пилесос Kärcher VC 3 Premium після виконання всіх умов проекту не пізніше 01 грудня 2016 р.

6. У разі невиконання Учасником умов Проекту, перелічених в розділі VI цієї Угоди, представники Виконавця проекту мають право достроково припинити користування Учасником приладу наданого/доставленого для тестування та вивезти його з помешкання Учасника. Додаткової згоди на це Учасника проекту не потрібно. Вартість за зберігання приладу не нараховується.

7. Всі ризики знищення та пошкодження наданої в користування Учаснику проекту приладу несе Учасник. Відшкодування за пошкодження становить повну вартість продукту на момент покупки, тобто 3 499 грн. з ПДВ.

Замовник та Виконавець мають право:

8. Використовувати усі опубліковані Учасниками в період Рекламної акції тексти у будь-яких рекламних матеріалах.

9. Змінювати правила або скасовувати проведення Рекламної акції на першому етапі проведення проекту.

VIII   Замовник та Виконавець не несуть відповідальності за:

5. Невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками зобов’язань, пов’язаних з участю в Рекламній акції та отриманням наборів для тестування.

6. Не ознайомлення Учасників з Правилами проведення та умовами участі в Рекламній акції.

7. Неотримання від Учасників листів, дзвінків, факсимільних та (або) електронних повідомлень, у тому числі за виною поштової служби, організації зв’язку, у результаті технічних проблем та (або) шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні Рекламної акції.

8. Неотримання від Виконавця тестового набору за виною поштової служби, організації зв’язку, у результаті технічних проблем та (або) шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні Проекту.

9. Отримання від Учасників неповних та (або) некоректних контактних та (або) інших відомостей, необхідних для проведення Проекту та передачі наборів.

10. Дії третіх осіб.

IX   Форс-мажор

11. Замовник та Виконавець звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань, вказаних в умовах, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин, що не залежать від волі сторін, що перешкоджає виконанню Замовником та Виконавцем своїх зобов’язань за умовами, що включають нормативні акти будь-якогорівня.

X   Додаткові умови

12. Участь у Рекламній акції автоматично означає ознайомлення Учасника з Умовами.

13. Беручи участь в Рекламній акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Виконавцем Рекламної акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення Рекламної акції згідно з офіційними правилами (проведення визначення одержувачів заохочень, для підготовки статистичної інформації тощо). Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем самостійно, або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. Персональні дані Учасника Рекламної акції зберігаються до їх відкликання за письмовим проханням Учасника. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Рекламній акції.Набори для тестування, що вручаються Учасникам за результатами відбору, не видаються у грошовому еквіваленті, поверненню та обміну не підлягають.

14. Отримавши набір для тестування, Учасник Рекламної акції зобов’язаний перевірити стан посилки та продукції, що знаходиться в ній. У разі пошкоджень або недостатньої кількості продукції, Учасник має оформити акт та одразу повернути посилку Виконавцю.

15. Зовнішній вигляд продукції може відрізнятись від її зображення у рекламних матеріалах.

16. Замовник та Виконавець залишає за собою право не вступати у письмові переговори або інші контакти з Учасниками Рекламної акції.

17. Зобов’язання Замовника та Виконавця відносно якості наборів для тестування, що вручаються Учасникам, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.

18. З моменту отримання набору для тестування Учасником Рекламної акції, останній несе ризик його випадкового знищення та псування.

19. У випадку відмови Учасника від набору для тестування з будь-якої причини, Замовник Рекламної акції залишає за собою право відповідного зменшення загальної кількості наборів без будь-якої компенсації.

20. Після завершення Рекламної акції усі тексти та коментарі Учасників зберігаються та можуть бути використані Замовником та Виконавцем з рекламною метою без сплати Учасникам будь-якої нагороди за використання таких матеріалів. З моменту відправлення коментарів права на подальше використання тексту переходять до Замовника та Виконавця з можливістю розповсюдження у всіх засобах масової інформації без обмеження у часі використання.

* за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VI, а також територій Донецької та Луганської областей, виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів.