Правила проекта

 

Офіційні правила Рекламної Акції під умовною назвою

«Праска Optimal care Panasonic NI-WT980LTW»

1. Ініціатором, Організатором рекламної Акції є:

1.1. Ініціатором Рекламної Акції є: Товариство з обмеженою відповідальністю "Панасонік Україна Лтд".

1.2. Організатором Рекламної Акції є ДП «Бурда-Україна», адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 101, тел.(044) 490 83 63.

2.  Мета проведення Рекламної Акції та інформаційна підтримка Акції

2.1. Метою проведення Акції є привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції ТМ «Panasonic» (надалі за текстом – «Продукція»), що розповсюджується Організатором Акції в рамках його комерційної діяльності, підвищення споживчого попиту. Акція також спрямована на самовираження Учасників.

2.2. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – «Правила») розміщуються в мережі Інтернет на сайті www.na-proby.com.

         3. Тривалість та територія (місце) проведення Акції

3.1. Акція триває з 23 січня 2017 року до 17 березня 2017 року включно (далі – «Період проведення Акції»). Рекламна Акція проводитиметься в один тур, розділений на три етапи.

3.2. Перший етап: у період з 23.01.2016 р. до 05.02.2017 р. - заповнення анкет-заявок бажаючими прийняти участь у тестуванні. 06.02.2017 р. організаторами визначається 13 Учасників тестування в порядку, визначеному в п. 6.3 Правил, яким в період з 07.02.2017 року по 08.02.2017 року буде відправлена техніка для тестування.

Доставка техніки буде здійснюватись за рахунок Ініціатора із залученням послуг служби доставки «Нова пошта».

3.3. Другий етап: у період з 10.02.2017 р. до 03.03.2017 р. проводиться тестування продукції та обговорення у відповідному розділі на сайті www.na-proby.comі у соціальних мережах (Facebook, VKontakte).

3.4.Третій етап: у період з 24.02.2017 р. до 03.03.2017 р. за результатами тестування Учасники, які приймають в ньому участь, вносять відомості в експертну анкету, яка буде доступною в цей період в «Особистому кабінеті» користувача на сайті na-proby.com та оцінюють якість продукції.

3.5. Акція проводиться по всій території Україні, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція, в мережі Інтернет на сайті www.na-proby.com (надалі – «Офіційний сайт»).

        4. Продукція для проведення тестуванняв Рекламній Акції:

4.1. 13 наборів для 13 експертів:

Праска Optimal care Panasonic NI-WT980LTW – 1 шт.

Екологічна сумка Panasonic – 1 шт.

Генеральний каталог побутової техніки Panasonic– 1 шт.

Журнал «Добрые советы» - 1 шт.

Журнал «BurdaStyle» - 1 шт.

        5. Умови Рекламної Акції:

5.1. Брати участь у Рекламній Акції можуть громадяни України, які досягли 18-річного віку та проживають на території України.

5.2. Для того, щоб взяти участь у Рекламній Акції, необхідно заповнити анкету на участь у тестуванні на сайті www.na-proby.com. Після завершення прийому анкет, експертна комісія у складі 3-х представників ДП «Бурда-Україна» обирає необхідну кількість Учасників для кожної конкретної Рекламної Акції методом вибору за цільовою аудиторією, заданою Організатором (за критеріями: вік, географія проживання та соціальна активність).

5.3. Заявки приймаються лише від зареєстрованих користувачів сайту www.na-proby.com, які заповнили усі графи у «Профілі». 

5.4. Кількість анкет від одного Учасника обмежена. Від одного Учасника приймається лише одна анкета на участь у тестуванні.

5.5. Учасниками Рекламної Акції не можуть бути працівники Організатора та Ініціатора, афілійовані з ними особи, родичі, а також працівники інших організацій, що приймають участь в організації та проведенні Рекламної Акції.

5.6. Залишаючи коментарі на сайті www.na-proby.com та у соціальних мережах, Учасник підтверджує, що він є автором відповідного коментаря та несе повну відповідальність за його зміст у випадку виникнення потреби визначення автора або інших претензій та вимог зі сторони третіх осіб.

5.7.Учасники, чиї коментарі порушують загальноприйняті принципи моралі, мають образливий характер та форму, а також порушують норми чинного законодавства, не допускаються до участі в Рекламній Акції.

5.8.Організатор Рекламної Акції не несе відповідальність за неналежне виконання Учасниками Рекламної Акції законодавчих положень про охорону авторського права. Організатор залишає за собою право зняти з Рекламної Акції /відхилити заявку та коментарі Учасника, чия розповідь порушує або може порушити авторські права третіх осіб (а саме являється частковою, або копією в цілому, твору третьої особи).

5.9.Майнові права інтелектуальної власності на коментарі, інші твори Учасників Рекламної Акції належать Організатору та Ініціатору.

           6.  Обов’язки Учасника, який бере участь в тестуваннів Рекламній Акції:

6.1.Заповнюючи реєстраційну анкету, кожен Учасник,таким чином,підтверджує свою згоду на покупку техніки отриманої для тестування, а саме праски Optimal care Panasonic NI-WT980LTW, за унікальною ціною, шляхом надання йому одноразової знижки на її покупку, а саме 75% від загальної вартості техніки – 699 грн.

6.2.Учасник, після отримання техніки Panasonic для проведення тестування, зобов’язується ознайомитися з інструкціями щодо участі в Рекламній Акції та з характеристиками продукції, що надані в інформаційному буклеті. Після чого кожен Учасник має підтвердити на форумі факт отримання продукції та початок тестування, та поділитися цією новиною з друзями у соцмережах. За період проведення Рекламної Акції кожен Учасник повинен не менше трьох разів надати змістовний та розгорнутий коментар (з відео і фото)  про використання продукції на сайті www.na-proby.com та у соцмережах. Розгорнутий коментар повинен містити не менше 1240 символів з пробілами та відображати переваги/недоліки техніки, помічені під час тестування техніки, а також особисті враження  від тестування техніки.

6.3.Учасник тестування зобов’язаний заповнити експертну анкету у період з 24.02.2017 р. до 03.03. 2017 р. При невиконанні зобов’язань, а також недотримання термінів їх  виконання, Учасник буде позбавлений можливості надалі брати участь у наступних тестуваннях порталу www.na-proby.com.

Заповнюючи реєстраційну анкету для тестування, Учасник тим самим підтверджує, що ознайомився з правилами порталу (http://na-proby.com/rules/) та його форуму (http://na-proby.com/forum-rules/), та зобов’язується дотримуватися і виконувати їх.

       7. Права Організатора та Ініціатора:

7.1.Використовувати усі опубліковані Учасниками в період Рекламної Акції тексти у будь-яких рекламних матеріалах.

7.2.Змінювати правила або скасовувати проведення Рекламної Акції на першому етапі проведення Рекламної Акції.

7.3. Контролювати виконання Учасниками зобов’язань, пов’язаних з участю в Рекламній Акції та отриманням наборів для тестування.

     8.Організатор та Ініціатор не несуть відповідальності за:

8.1.Не ознайомлення Учасників з Правилами проведення та умовами участі в Рекламній Акції.

8.2. Неотримання від Учасників листів, дзвінків, факсимільних та (або) електронних повідомлень, у тому числі за виною поштової служби, організації зв’язку, у результаті технічних проблем та (або) шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні Рекламної Акції.

8.3.Неотримання від Організатора тестового набору за виною поштової служби, організації зв’язку, у результаті технічних проблем та (або) шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні Рекламної Акції.

8.4.Отримання від Учасників неповних та (або) некоректних контактних та (або) інших відомостей, необхідних для проведення Рекламної Акції та передачі наборів.

8.5.Дії третіх осіб.

     9. Форс-мажор

9.1.Організаторта Ініціатор звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань, вказаних в умовах, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин, що не залежать від волі сторін, що перешкоджає виконанню Організатором та Ініціатором своїх зобов’язань за умовами, що включають нормативні акти будь-якого рівня.

      10. Додаткові умови

10.1. Участь у Рекламній Акції автоматично означає ознайомлення Учасника з Умовами.

10.2. Беручи участь у Рекламній Акції, Учасник погоджується з тим, що ним добровільно надана для проведення Рекламної Акції інформація, у тому числі персональні дані, які будуть оброблені Організатором, а також уповноваженими особами, за допомогою автоматизованих засобів обробки даних. Згода Учасника дає Організатору, а також уповноваженим особам, що будуть дотримуватися необхідних заходів для захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, право проводити збір, зберігання, обробку та використання даних Учасника, вказаних в анкеті, з метою проведення Рекламної Акції, а також для здійснення Організатором та (або) його уповноваженими представниками контактів з Учасниками у зв’язку з Рекламною Акцією та здійснення доставки наборів для тестування. Сформована база персональних даних Учасників Рекламної Акції зберігається у Організатора та в подальшому може використовуватись з маркетинговою метою.

10.3. Набори для тестування, що вручаються Учасникам за результатами відбору, не видаються у грошовому еквіваленті, поверненню та обміну не підлягають.

10.4. Отримавши техніку Panasonic, Учасник Рекламної Акції зобов’язаний перевірити стан посилки та продукції, що знаходиться в ній. У разі пошкоджень або недостатньої кількості продукції, Учасник має оформити акт та одразу повернути посилку Організатору. Доставка техніки буде здійснюватись за рахунок Ініціатора із залученням послуг служби доставки «Нова пошта».

10.5. Зовнішній вигляд продукції може відрізнятись від її зображення у рекламних матеріалах.

10.6. Зобов’язання Організатора відносно якості продукції для тестування, що вручаються Учасникам, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.

10.7. З моменту отримання продукції для тестування Учасником Рекламної Акції, останній несе ризик його випадкового знищення та псування.

10.9. У випадку відмови Учасника від набору для тестування з будь-якої причини, Організатор Рекламної Акції залишає за собою право відповідного зменшення загальної кількості наборів без будь-якої компенсації.

10.10. У разі наявності іншого Учасника, який згоден прийняти участь в Ації, Організатор проводить заміну Учасника та здійснює йому доставку набору для тестування за власний рахунок.

Після завершення Рекламної Акції усі тексти та коментарі Учасників зберігаються та можуть бути використані Організатором та Ініціатором з рекламною метою без сплати Учасникам будь-якої нагороди за використання таких матеріалів. З моменту відправлення коментарів права на подальше використання тексту переходять до Організатора та Ініціатора з можливістю розповсюдження у всіх засобах масової інформації без обмеження у часі використання.