Правила проекта

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА проведення тестування (далі Правила)

Виконавцем тестування  є Дочірнє підприємство «Бурда-Україна», адреса: 01033, м. Київ, вул. Радищева, 10/14, тел.(044) 490 83 63, надалі «Виконавець».

 1. Виконавець  тестування має право залучати третіх осіб для повної або часткової реалізації проведення тестування.
 2. Тестування проводиться з метою проведення маркетингового дослідження з визначення розуміння споживачами переваг / недоліків продукції, що випускається під ТМ «Історія. Новий погляд», емоційного ставлення споживачів до продукту шляхом проведення моніторингу думок споживачів за результатами тестування продукції безпосередньо відібраними респондентами шляхом її використання.

II     Територія проведення Тестування  – Україна.

III    Строки проведення Тестування продукції:

 1. Загальний строк проведення Тестування  – з 15.02.2018 р. до 05.04.2018 р. Тестування  проводитиметься в три етапи.

Перший етап:

у період з 15.02.2018 р. до 01.03.2018 р.  - заповнення анкет-заявок бажаючими прийняти участь у тестуванні.

- 02.03.2018 р. організаторами визначається 100 Учасників тестування в порядку, визначеному в п. 11 Правил, та надсилається їм продукція для проведення тестування.

Другий етап:

 • У період з 07.03.2018 р. по 21.03.2018 р. відбувається безпосереднє тестування продукції учасниками проекту.

Третій етап: За результатамитестування Учасники вносять відомості про отримані результати в підсумкову анкету в період з 22.03.2018 р. по 05.04.2018 р., яка буде доступною для заповнення  в «Профілі» учасника тестування на сайті http://na-proby.com/

IV    Набори продукції для проведення тестування

100  журналів  для 100 Учасників тестування.Учасник

Тестування  автоматично втрачає набуте ним право на участь у тестуванні  без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

якщо Учасника Тестування визнано порушником цих Правил до моменту вручення йому набору для тестування;

якщо Учасник Тестування у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належного йому набору у будь-який зручний спосіб, з не залежних від Виконавця причин;

якщо Учасник Тестування  належить до категорії осіб, вказаних в. п. 1-2 розділу V даних Правил;

якщо Учасник Тестування заявив про свою відмову від отримання набору для тестування;

у разі надання Учасником Тестування чужих даних: паспорта громадянина України та/або картки фізичної особи – платника податків, що належать іншій особі;

у разі неможливості ідентифікувати Учасника Тестування;

у разі неналежного виконання умов даних Правил.

V   Умови Тестування

 1. Брати участь у Тестуванні можуть повнолітні дієздатні громадяни України, які постійно  проживають на території України (за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також територій Донецької та Луганської областей виключно з міркувань безпеки жителів цих регіонів).

Заявки приймаються лише від зареєстрованих користувачів сайту www.na-proby.com, які заповнили усі графи у «Профілі». Користувачам, які проходили реєстрацію раніше серпня 2016 року, рекомендовано переглянути розділ «Профіль» та переконатися, що вся надана інформація вірна, та при потребі заповнити анкетні дані.

 1. Для того, щоб взяти участь у Тестуванні, необхідно заповнити анкету на участь у тестуванні на сайті www.na-proby.com, вказати ім'я, прізвище, адресу проживання, e-mail, ім’я на форумі та посилання на профілі в соціальних мережах.
 2. Після завершення прийому анкет, експертна комісія у складі 3-х представників  Виконавця обирає необхідну кількість Учасників для кожного конкретного тестування за цільовою аудиторією (за критеріями: вік, географія проживання та соціальна активність). Учасникам тестові набори будуть відправлені посилками, службою доставки «Нова пошта».
 3. Кількість анкет від одного Учасника обмежена. Від одного Учасника приймається лише одна анкета на участь у тестуванні.
 4. Учасниками Тестування не можуть бути працівники Виконавця, афілійовані з ними особи, родичі, а також працівники інших організацій, що приймають участь в організації та проведенні Тестування.
 5. Залишаючи коментарі на сайті www.na-proby.com та у соціальних мережах, Учасник підтверджує, що він є автором відповідного коментаря та несе повну відповідальність за його достовірність та зміст у випадку виникнення потреби визначення автора або інших претензій та вимог зі сторони третіх осіб.
 6. Учасники, чиї коментарі порушують загальноприйняті принципи моралі, мають образливий характер та форму, а також порушують норми чинного законодавства, не допускаються до участі в Тестуванні.
 7. Виконавець Тестування не несуть відповідальність за неналежне виконання Учасниками Тестування законодавчих положень про охорону авторського права. Виконавець залишає за собою право зняти з Тестування відхилити заявку та коментарі Учасника, чия розповідь порушує або може порушити авторські права третіх осіб (а саме: являється частковою, або копією в цілому, твору третьої особи).
 8. Майнові права інтелектуальної власності на коментарі, інші твори Учасників Тестування належать Виконавцю.
 9. Виконавець Тестування  не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Тестування.

VI   Обов’язки Учасника тестування

 1. Учасник, після отримання набору для проведення тестування продукції, зобов’язується поділитись відгуками про продукт у себе в соціальних мережах Facebookта/чи Instagram.
 2.  Учасник тестування зобов’язаний заповнити експертну анкету. При невиконанні зобов’язань, а також недотримання термінів їх виконання, Учасник буде позбавлений можливості надалі брати участь у наступних тестуваннях порталу www.na-proby.com.
 3. Заповнюючи реєстраційну анкету для тестування, Учасник тим самим підтверджує, що ознайомився з правилами порталу («Публічна оферта»), згоден з ними повністюта зобов’язується дотримуватися і виконувати їх.
 4. Учасники Тестування  під час участі в проведеннітестування зобов’язуються:
 5. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
 6. дотримуватися правил сайту www.na-proby.comта соціальних мереж;
 7. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
 8. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Тестування;

VII   Права Виконавця

Виконавець має право:

 1. Виконавець має право використовувати усі опубліковані Учасниками в період Тестування тексти у будь-яких рекламних матеріалахбез додаткового узгодження з Учасником.
 2. Змінювати правила або скасовувати проведення Тестування на першому етапі проведення тестування.

VIII   Виконавець не несе відповідальності за:

 1. Невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками зобов’язань, пов’язаних з участю в Тестування та отриманням наборів для тестування.
 2. Не ознайомлення Учасників з Правилами проведення та умовами участі в Тестування.
 3. Неотримання від Учасників листів, дзвінків, факсимільних та (або) електронних повідомлень, у тому числі за виною поштової служби, організації зв’язку, у результаті технічних проблем та (або) шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні Тестування.
 4. Неотримання від Виконавця тестового набору з вини поштової служби, організації зв’язку, у результаті технічних проблем та (або) шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні Тестування.
 5. Отримання від Учасників неповних та (або) некоректних контактних та (або) інших відомостей, необхідних для проведення Тестування та передачінаборів.
 6. Дії третіх осіб.

IX   Форс-мажор

 1. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань, вказаних в умовах, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин, що не залежать від волі сторін, що перешкоджає виконанню Виконавцем своїх зобов’язань за умовами, що включають нормативні акти будь-якогорівня.

X   Додаткові умови

 1. Участь у Тестуванні автоматично означає ознайомлення Учасника з Умовами проведення тестування та згоду з ними.
 2. Беручи участь в Тестуванні кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Виконавцем Тестування на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення Тестування згідно з офіційними правилами (для підготовки статистичної інформації тощо). Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем самостійно, або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. Персональні дані Учасника Тестування  зберігаються до їх відкликання за письмовим проханням Учасника. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Тестуванні. Набори для тестування, що вручаються Учасникам за результатами відбору, не видаються у грошовому еквіваленті, поверненню та обміну не підлягають.
 3. Отримавши набір для тестування, Учасник Тестування зобов’язаний перевірити стан посилки та продукції, що знаходиться в ній. У разі пошкоджень або недостатньої кількості продукції, Учасник має оформити акт та одразу повернути посилку Виконавцю.
 4. Зовнішній вигляд продукції може відрізнятись від її зображення у рекламних матеріалах.
 5. Виконавець залишає за собою право не вступати у письмові переговори або інші контакти з Учасниками Тестування.
 6. Зобов’язання Виконавця відносно якості наборів для тестування, що вручаються Учасникам, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.
 7. З моменту отримання набору для тестування Учасником Тестування, останній несе ризик його випадкового знищення та псування.
 8. У випадку відмови Учасника від набору для тестування з будь-якої причини, Виконавець Тестування залишає за собою право відповідного зменшення загальної кількості наборів без будь-якої компенсації.
 9. Після завершення Тестування усі тексти та коментарі Учасників зберігаються та можуть бути використані Виконавцем з будь-якою без сплати Учасникам будь-якої нагороди за використання таких матеріалів. З моменту відправлення коментарів права на подальше використання тексту переходять до Виконавця з можливістю розповсюдження у всіх засобах масової інформації без обмеження у часі використання.