ПРАВИЛА ПРОЕКТУ

Правила проведення Рекламно – інформаційного заходу 

І. Загальні положення

1. Інформаційний захід проводиться за замовленням зацікавленої сторони Дочірнім підприємством зі 100%-ю іноземною інвестицією «Бурда-Україна» (Виконавець) з метою інформування потенційних споживачів про споживчі властивості продукції відповідної торговельної марки шляхом тестування та залучення уваги до нової продукції. Назва продукції, торговельна марка, кількість зразків (наборів продукції) для тестування (далі – набір), строки проведення заходу обумовлюються Виконавцем і Замовником в окремому договорі.

2. Інформаційний захід не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику, азартною грою.

3. Акція проводиться з метою підтримання інтересу споживачів до продукції ТМ «Electrolux», а саме Індукційної варильної поверхні SenseBoilElectrolux IPES6452KF, просування та продаж яких на території України здійснює Замовник Акції.

4. Виконавець Інформаційного заходу має право залучати третіх осіб для повної або часткової його реалізації.

5. Інформаційний захід проводиться на всій території України за виключенням можливості надання подарунків учасникам заходу, які проживають в населених пунктах на тимчасово окупованих територій Автономної республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

6. Інформаційний захід  проводитиметься в один тур, розділений на три етапи в якому приймають участь  учасники визначених відповідно до п. 8-10 цих Правил.

7.    7.1. Перший етап - заповнення анкет-заявок бажаючими взяти участь у тестуванні Продукції.

7.2. Другий етап - тестування Продукції та обговорення результатів на сайті www.na-proby.com 

7.3.  Третій етап – заповнення анкет в «Особистому кабінеті» учасника.

Обговорення результатів тестування, крім сайту www.na-proby.com  відбувається у соціальних мережах.

8. Брати участь у Інформаційному заході можуть громадяни України, яким виповнилось 18 років та, які проживають території України, є зареєстрованими користувачами сайту www.na-proby.comта виявили бажання ознайомитись з споживчими властивостями  Продукції, яка тестується.

9. Для того, щоб взяти участь у Інформаційному заході, необхідно, протягом строку Першого етапу Інформаційного заходу, заповнити реєстраційну анкету на участь у тестуванні на сайті www.na-proby.com, вказати ім'я, прізвище, адресу проживання, e-mail, ім’я на форумі та посилання на профілі в соціальних мережах.

10. Після завершення Першого етапу Інформаційного заходу, комісія у складі 3-х представників Виконавця обирає Учасників, які відповідають умовам, зазначеним у пункті 8 та першими повністю заповнили анкети. Кількість учасників погоджується умовами договору між Виконавцем і Замовником. Ці Учасники зможуть ознайомитися із споживчими властивостями Продукції. Учасникам набори продукції будуть відправлені посилками, службою доставки Нова пошта. Відправка буде здійснена на відділення служби доставки, зазначені Учасниками в анкетах.

11. Тестовий набір продукції не є подарунком, не призначений для продажу та є матеріалом, який застосовується виключно для проведення дослідження за визначеною цими Правилами методикою і споживається в процесі використання.

12. Заповнюючи реєстраційну анкету, кожен Учасник,таким чином,підтверджує свою згоду на покупку техніки отриманої для тестування, а саме Індукційної варильної поверхні SenseBoilElectrolux IPES6452KF, за унікальною ціною, шляхом надання йому одноразової знижкиу розмірі 80% на її покупку, а саме – 2 999 грн. з ПДВ (дві тисячі  дев'тсот дев'яносто дев'ять грн. 00 коп).

13. У разі, якщо набори повернуться Замовнику через неотримання їх адресатами, за відсутності провини в цьому Організатора, і/або у випадках, перерахованих в п. 11.5, 11.6 цих Правил, Замовник не здійснює їх повторного відправлення тим же Учасникам, а надає зворотній зв'язок Організатору для проведення відбору нових Учасників з числа претендентів, які відповідають вимогам п. 6.1. цих Правил.

14. Кількість анкет від одного Учасника обмежена. Від одного Учасника приймається лише одна анкета на участь у тестуванні.

15. Учасниками Інформаційного заходу не можуть бути працівники Замовника та Виконавця, афілійовані з ними особи, родичі, а також працівники інших організацій, що приймають участь в організації та проведенні Інформаційного заходу.

16. Заповнюючи реєстраційну анкету для тестування, Учасник тим самим підтверджує, що ознайомлений з цими правилами, та зобов’язується дотримуватися і виконувати їх.

17. Залишаючи коментарі на сайті www.na-proby.com та у соціальних мережах, Учасник підтверджує, що він є автором відповідного коментаря та  несе повну відповідальність за його зміст у випадку виникнення потреби визначення автора або інших претензій та вимог зі сторони третіх осіб.

18. Учасники, чиї коментарі порушують загальноприйняті принципи моралі, мають образливий характер та форму, а також порушують норми чинного законодавства, не допускаються до участі в Інформаційному заході.

19. Замовник та Виконавець Інформаційного заходу не несуть відповідальність за неналежне виконання Учасниками Інформаційного заходу законодавчих положень про охорону авторського права. Замовник та Виконавець залишають за собою право зняти з Інформаційного заходу, відхилити заявку та коментарі Учасника, чия розповідь порушує або може порушити авторські права третіх осіб (а саме являється частковою, або копією в цілому, твору третьої особи).

ІІ.Обов’язки Учасника тестування

 1. Учасник, після отримання Набору для проведення тестування продукції, зобов’язується ознайомитися з характеристиками Продукції, що надані в інформаційному буклеті та на упакуванні Продукції. Після чого кожен Учасник має підтвердити на форумі на сайті www.na-proby.comфакт отримання Набору та початок тестування, та поділитися цією новиною з друзями у соцмережах. Протягом Другого етапу Інформаційного заходу  кожен Учасник повинен не менше трьох разів надати змістовний та розгорнутий коментар про використання продукції на сайті www.na-proby.com.
 2. Протягом Третього етапу Інформаційного заходу Учасник тестування зобов’язаний заповнити експертну анкету. При невиконанні зобов’язань, а також недотримання термінів їх виконання, Учасник буде позбавлений можливості надалі брати участь у наступних тестуваннях порталу www.na-proby.comта у будь-яких Акціях, що проводяться Замовником та/або Виконавцем .

ІII.Права Замовника та Виконавця

Замовник та Виконавець мають право:

 1. Використовувати усі опубліковані Учасниками в період Інформаційного заходу тексти у будь-яких рекламних матеріалах.
 2. Змінювати правила або скасовувати проведення Інформаційного заходу не пізніше першому етапу проведення Інформаційного заходу.

ІV.Замовник та Виконавець не несуть відповідальності за:

 1. Невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками зобов’язань, пов’язаних з участю в Інформаційному заході та отриманням Наборів для тестування.
 2. Не ознайомлення Учасників з цими Правилами проведення та умовами участі в Інформаційному заході.
 3. Неотримання від Учасників листів, дзвінків, електронних повідомлень, у тому числі за виною поштової служби, організації зв’язку, у результаті технічних проблем та (або) шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні Інформаційного заходу.
 4. Неотримання від Виконавця Набору за виною поштової служби, організації зв’язку, у результаті технічних проблем та (або) шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні Проекту.
 5. 11.5. Виконавець не несе відповідальності за невірно вказані або надані Учасником відомості. У тому випадку, якщо Організатор не може зв'язатися з Учасником за вказаними ним контактними даними і Учасник самостійно не вийшов на зв'язок з Організатором не менше ніж за 5 днів до закінчення терміну, зазначеного в п. 3.1.3 цих Правил, Учасник втрачає право на отримання Набору.
 6. 11.6. Виконавець не здійснює повторну розсилку і доставку Наборів, в разі невірно вказаних даних Учасником, або в разі відсутності Учасника за вказаною в Опитуванні адресою. Отримання від Учасників неповних та (або) некоректних контактних та (або) інших відомостей, необхідних для проведення Проекту та передачі наборів.
 7. Внаслідок протиправних дій  третіх осіб.

V.Додаткові умови

 1. Участь у Інформаційному заході автоматично означає ознайомлення та згоду Учасника з Правилами заходу.
 2. Беручи участь в Інформаційному заході, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що заповнена реєстраційна анкета з його добровільно наданими персональними даними є згодою на їх обробку Виконавцем Інформаційного заходу на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення Інформаційного заходу згідно з цими  правилами (проведення визначення одержувачів заохочень, для підготовки статистичної інформації тощо). Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем самостійно, або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. Персональні дані Учасника Інформаційного заходу зберігаються до їх відкликання за письмовим проханням Учасника. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Інформаційному заході. Набори для тестування, що вручаються Учасникам за результатами відбору, не видаються у грошовому еквіваленті, поверненню та обміну не підлягають.
 3. Отримавши Набір для тестування, Учасник Інформаційного заходу зобов’язаний перевірити стан посилки та Продукції, що знаходиться в ній. У разі пошкоджень або недостатньої кількості Продукції, Учасник має оформити акт та одразу повернути посилку Виконавцю.
 4. Зовнішній виглядПродукції може відрізнятись від її зображення у рекламних матеріалах.
 5. Замовник та Виконавець залишає за собою право не вступати у переговори або інші контакти з Учасниками Інформаційного заходу.
 6. Зобов’язання Замовника та Виконавця відносно якості наборів для тестування, що вручаються Учасникам, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.
 7. З моменту отримання Набору для тестування Учасником Інформаційного заходу, останній несе ризик його випадкового знищення та псування.
 8. У випадку відмови Учасника від набору для тестування з будь-якої причини, Замовник Інформаційного заходу залишає за собою право відповідного зменшення загальної кількості Наборів без будь-якої компенсації.
 9. Після завершення Інформаційного заходу усі тексти та коментарі Учасників зберігаються та можуть бути використані Замовником та Виконавцем з рекламною метою без сплати Учасникам будь-якої нагороди за використання таких матеріалів. З моменту відправлення коментарів права на подальше використання тексту переходять до Замовника та Виконавця з можливістю розповсюдження у всіх засобах масової інформації без обмеження у часі використання.
 10. Заповнюючи реєстраційну анкету для тестування, Учасник тим самим підтверджує, що ознайомився з цими правилами проведення Рекламно - інформаційного заходу . а також правилами порталу («Публічна оферта»), згоден з ними повністю та зобов’язується дотримуватися і виконувати їх.