ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

Правила проведення Рекламно-інформаційного заходу «Біокодекс»

 

І. Загальні положення

І. Загальні положення

 1. Замовник інформаційного заходу: Товариство з обмеженою відповідальністю «»(в подальшому – Замовник)

Рекламно - інформаційний захід проводиться за замовленням зацікавленої сторони Дочірнім підприємством зі 100%-ю іноземною інвестицією «Бурда-Україна» (в подальшому – Організатор) з метою інформування потенційних споживачів про споживчі властивості продукції під торговельною маркою «Сімбіоз Бебікол» шляхом тестування та залучення уваги до продукції (надалі – Інформаційний захід). Конкретні види продукції торговельної марки «Біокодекс», кількість зразків (наборів продукції) для тестування (далі – набір), обумовлюються Організатором і Замовником в п.11.

2. Інформаційний захід не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику азартною грою.

3. Участь в Інформаційному заході є безоплатною.

4. Виконавець Інформаційного заходу має право залучати третіх осіб для повної або часткової його реалізації.

5. Інформаційний захід проводиться на всій території України (за винятком тимчасово окупованих територій відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII визначених як територія проведення операції об’єднаних сил  та АР Крим, виключно  з міркувань безпеки мешканців цих регіонів).

6. Інформаційний захід  проводитиметься в один тур, розділений на три етапи, в якому беруть участь учасники, визначені відповідно до п. 8–10 цих Правил.

7. 

7.1. Перший етап –  заповнення анкет-заявок охочими взяти участь у тестуванні продукції, з 10.04.2023 – 23.04.2023

7.2 Другий етап –  тестування продукції та обговорення результатів у соціальних мережах, з 27.04.2023 – 25.05.2023

7.3.Третій етап – заповнення анкет в «Особистому кабінеті» учасника, з 22.05.2023 – 04.06.2023

7.4. Загальний строк проведення Тестування з 07.04.2023 – 04.06.2023

8. Обговорення результатів тестування, крім соціальних мереж  Facebook та Instagram (надалі – Соціальні мережі), відбувається на сайтах https://naprobu.ua/. Заповнення анкет – на сайті https://naprobu.ua/. Брати участь в Інформаційному заході можуть громадяни України, яким виповнилось 18 років та які проживають на території України, є зареєстрованими користувачами сайту https://naprobu.ua/ та виявили бажання ознайомитись зі споживчими властивостями  продукції, яка тестується (надалі – Учасники).

9. Для того щоб взяти участь в Інформаційному заході, необхідно протягом строку першого етапу Інформаційного заходу заповнити реєстраційну анкету на участь у тестуванні на сайті https://naprobu.ua/ вказати ім'я, прізвище, адресу проживання, e-mail, ім’я на форумі та посилання на профілі в Соціальних мережах.

10. Після завершення першого етапу Інформаційного заходу комісія у складі трьох представників Організатора обирає Учасників, які відповідають умовам, зазначеним у п. 8 та першими повністю заповнили анкети. Кількість Учасників погоджується умовами договору між Організатором і Замовником, всього 150 наборів. Ці Учасники зможуть ознайомитися зі споживчими властивостями продукції. Учасникам набори продукції будуть відправлені посилками служби Нова Пошта. Відправка буде здійснена на адресу відділення, зазначену Учасниками в анкетах.

11. Тестовий набір продукції не є подарунком, не призначений для продажу та є матеріалом, який застосовується виключно для проведення тестування відповідно до умов цих  Правил та споживається в процесі використання. Загальна кількість Учасників Акції є обмеженою та не може перевищувати 150 осіб. Кількість Учасників обмежується кількістю Тестових Наборів, загальна кількість Тестових Наборів – 150.

12. У разі, якщо набори повернуться Замовнику через неотримання їх адресатами за відсутності провини в цьому Організатора і/або у випадках, перерахованих в п..5, .6 цих Правил, розділу 4 Замовник не здійснює їх повторного відправлення тим же Учасникам, а надає зворотний зв'язок Організатору для проведення відбору нових Учасників  з-поміж претендентів, які відповідають вимогам п. 8 цих Правил.

13. Кількість анкет від одного Учасника обмежена. Від одного Учасника приймається лише одна анкета на участь у тестуванні.

14. Учасниками Інформаційного заходу не можуть бути працівники Замовника та Організатора, афілійовані з ними особи, родичі, а також працівники інших організацій, що беруть участь в організації та проведенні Інформаційного заходу.

15. Заповнюючи реєстраційну анкету для тестування, Учасник тим самим підтверджує, що ознайомлений із цими Правилами й зобов’язується дотримуватися та виконувати їх.

16. Залишаючи коментарі на сайтах https://naprobu.ua/ та у Соціальних мережах, Учасник підтверджує, що він є автором відповідного коментаря та несе повну відповідальність за його зміст у випадку виникнення потреби визначення автора або інших претензій і вимог зі сторони третіх осіб.

17. Учасники, чиї коментарі порушують загальноприйняті принципи моралі, мають образливий характер та форму, а також порушують норми чинного законодавства, не допускаються до подальшої участі в Інформаційному заході.

18. Замовник та Організатор Інформаційного заходу не несуть відповідальності за неналежне виконання Учасниками Інформаційного заходу законодавчих положень про охорону авторського права. Замовник та Організатор залишають за собою право зняти з Інформаційного заходу, відхилити заявку та коментарі Учасника, чия розповідь порушує або може порушити авторські права третіх осіб (а саме є частковою або в цілому копією твору третьої особи).

ІІ. Обов’язки Учасника тестування

 1. Учасник після отримання набору для проведення тестування продукції зобов’язується ознайомитися з характеристиками продукції, що надані на картці учасника та на упакуванні продукції. Після чого кожен Учасник має підтвердити на форумі на сайті https://naprobu.ua/ факт отримання набору,  початок тестування та поділитися цією новиною з друзями в соцмережах. Протягом другого етапу Інформаційного заходу кожен Учасник повинен не менше двох разів надати змістовний та розгорнутий коментар про використання продукції на сайті https://naprobu.ua/.
 2. Протягом третього етапу Інформаційного заходу Учасник тестування зобов’язаний заповнити експертну анкету. При невиконанні зобов’язань, а також недотриманні термінів їх виконання, Учасник буде позбавлений можливості надалі брати участь у наступних тестуваннях порталу https://naprobu.ua/ та в будь-яких Акціях, що проводяться Замовником та/або Організатором.

ІII. Права Замовника та Організатора

Замовник та Організатор мають право:

 1. Використовувати всі опубліковані Учасниками в період Інформаційного заходу тексти в будь-яких рекламних матеріалах.
 2. Змінювати правила або скасовувати проведення Інформаційного заходу не пізніше першого етапу проведення Інформаційного заходу.

ІV. Замовник та Організатор не несуть відповідальності за:

 1. Невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками зобов’язань, пов’язаних з участю в Інформаційному заході та отриманням наборів для тестування.
 2. Неознайомлення Учасниками з Правилами проведення та умовами участі в Інформаційному заході.
 3. Неотримання від Учасників листів, дзвінків, електронних повідомлень, у тому числі за виною поштової служби, організації зв’язку, у результаті технічних проблем і (або) шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні Інформаційного заходу.
 4. Неотримання від Організатора  набору за виною поштової служби, організації зв’язку, у результаті технічних проблем і (або) шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні Інформаційного заходу.
 5. Організатор не несе відповідальності за невірно вказані або надані Учасником відомості. У тому випадку, якщо Організатор не може зв'язатися з Учасником за вказаними ним контактними даними й Учасник самостійно не вийшов на зв'язок з Організатором не менше ніж за 5 днів до закінчення терміну, зазначеного в п. 3.1.3 цих Правил, Учасник втрачає право на отримання набору.
 6.  Організатор не здійснює повторну розсилку й доставку наборів у разі невірно вказаних даних Учасником або в разі відсутності Учасника за вказаною в опитуванні адресою,
  отримання від Учасників неповних і (або) некоректних контактних та (або) інших відомостей, необхідних для проведення Інформаційного заходу та передачі наборів.

V. Додаткові умови

 1. Участь в Інформаційному заході автоматично означає ознайомлення та згоду Учасника з Правилами Інформаційного заходу.
 2. Беручи участь в Інформаційному заході, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден із цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений із правами, які стосуються його персональних даних, а також із тим, що заповнена реєстраційна анкета з його добровільно наданими персональними даними є згодою на їх обробку Організатором Інформаційного заходу на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення Інформаційного заходу згідно з цими  Правилами (проведення визначення одержувачів заохочень, для підготовки статистичної інформації тощо). Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. Персональні дані Учасника Інформаційного заходу зберігаються до їх відкликання за письмовим проханням Учасника. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі в Інформаційному заході. Набори для тестування, що вручаються Учасникам за результатами відбору, не видаються у грошовому еквіваленті, поверненню та обміну не підлягають.
 3. Отримавши набір для тестування, Учасник Інформаційного заходу зобов’язаний перевірити стан посилки та продукції, що знаходиться в ній. У разі пошкоджень або недостатньої кількості продукції Учасник має оформити акт та одразу повернути посилку Організатору.
 4. Зовнішній вигляд продукції може відрізнятись від її зображення в рекламних матеріалах.
 5. Замовник та Організатор залишає за собою право не вступати в переговори або інші контакти з Учасниками Інформаційного заходу.
 6. Зобов’язання Замовника та Організатора відносно якості наборів для тестування, що вручаються Учасникам, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.
 7. З моменту отримання набору для тестування Учасником Інформаційного заходу останній несе ризик його випадкового знищення та псування.
 8. У випадку відмови Учасника від набору для тестування з будь-якої причини Замовник Інформаційного заходу залишає за собою право відповідного зменшення загальної кількості наборів без будь-якої компенсації.
 9. Після завершення Інформаційного заходу всі тексти та коментарі Учасників зберігаються та можуть бути використані Замовником та Організатором із рекламною метою без сплати Учасникам будь-якої нагороди за використання таких матеріалів. З моменту відправлення коментарів права на подальше використання тексту переходять до Замовника та Організатора з можливістю розповсюдження в усіх засобах масової інформації без обмеження в часі використання.
 10. Заповнюючи реєстраційну анкету для тестування, Учасник тим самим підтверджує, що ознайомився з Правилами проведення Рекламно-інформаційного заходу, а також правилами порталу («Публічна оферта»), згоден із ними повністю та зобов’язується дотримуватися й виконувати їх.